Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 08.03.2020 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
07.03.2020 ora 07.00 – 08.03.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general în scădere, exceptând cursul mijlociu şi inferior al Siretului şi cursurile inferioare ale Mureşului şi Jiului, unde au fost în creştere prin propagare.
Pe râurile din bazinele hidrografice: Vedea, Prut, Bârlad, pe cursul inferior al Oltului şi pe râurile din Dobrogea, debitele au fost relativ staţionare.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri), prezente izolat doar în bazinul superior al Bistriței, au fost în uşoară diminuare. 
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste mediile multianuale lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someș, Crișuri, cursul Mureșului, Arieş, Bega, Timiș, Bârzava, Moraviţa, Caraș, Nera, Cerna, Motru, Prahova, Moldova, Bistriţa şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vedea, Rm. Sărat, Bârlad, pe cursul superior al Tazlăului, pe afluenții Prutului, pe unii afluenți ai Jiului inferior (Coșuștea, Amaradia, Raznic) şi ai Oltului mijlociu şi inferior (Pârâul Nou, Hârtibaciu, Cungrișoara, Mamu, Beica, Olteţ, Cerna).
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 07.03.2020 – 08.03.2020 a fost  în creștere,  având  valoarea  de  6700  m3/s, valoare egală cu media  multianuală a  lunii  martie  (6700 m3/s).   
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creștere la Gruia și pe sectorul Corabia – Tulcea și în scădere pe sectorul Calafat – Bechet.
 
    
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
08.03.2020 ora 07.00 – 09.03.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în creștere datorită efectului combinat al precipitațiilor prognozate, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Bega, Timiş, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna, Jiu, pe cursul mijlociu şi inferior al Siretului şi pe cursul inferior al Mureşului. 
Pe celelalte râuri debitele vor fi în scădere, exceptând râurile din bazinele Vedei, Prutului, Bârladului, pe cursul inferior al Oltului şi pe râurile din Dobrogea, unde vor fi relativ staţionare.
Formațiunile de gheață (gheață la maluri), existente izolat doar în bazinul superior al Bistriței vor fi în diminuare, restrângere şi eliminare.
Sunt posibile creşteri de niveluri şi debite pe unele râuri din zonele de deal şi de munte din vestul şi centrul ţării datorită precipitaţiilor prognozate, cedării apei din stratul de zăpadă şi propagării.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creștere (7000 m3/s).
În aval de Porţile de Fier, debitele vor fi în creștere la Gruia și pe sectorul Zimnicea – Tulcea și în scădere pe sectorul Calafat – Tr. Măgurele.