Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 08.03.2018 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 08.03.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general în creştere ca efect combinat al precipitaţiilor lichide căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă, propagării şi evoluţiei formaţiunilor de gheaţă.
Se situază peste:
–  COTA DE PERICOL râul Teleorman la stația hidrometrică Tătărăști (250+23)-jud.TR;
COTELE DE ATENŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Crasna – Domănești (400+25)-jud.SM, Crișul Alb – Vața de Jos (350+9)-jud.HD, Bega Veche – Pischia (100+28)-jud.TM, Bârzava – Partoş (50+18)-jud.TM, Moraviţa – Moraviţa (250+34)-jud.TM, Urlui – Furculeşti (150+15)-jud.TR, Vedea – Buzești (350+55)-jud.OT, Valea Câinelui – Vârtoapele (200+80)-judTR, Dâmbovnic – Slobozia (80+28)-jud.AG, Colentina – Colacu (150+8)-jud.DB.
În interval s-a situat peste COTA DE INUNDAȚIE râul Pârâul Câinelui la stația hidrometrică Vârtoapele (300+34)-jud.TR din cauza creșterii artificiale a nivelului produse de o aglomerare de ghețuri.
În interval s-au situat peste COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice Chijic – Copăcel (225+36)-jud.BH, Gladna – Firdea (110)-jud.TM, Hăuzeasca – Firdea (180+6)-jud.TM, Bistra – Obreja (85+15)-jud.CS, Teslui – Teslui (250+42)-jud.OT.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, nǎboi, pod de gheaţă) prezente pe majoritatea râurilor, cu excepția unor râuri din Crișana, Banat și Oltenia, au fost în diminuare, restrângere și eliminare.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice Crasna, Someșul Mic, Crișul Negru, Crișul Alb, Bega, Bârzava, Moravița, Caraș, Vedea, Argeș, unele râuri din bazinele inferioare ale Mureșului, Timișului și Oltului și pe râurile din Dobrogea și mai mici (10-20% din normalele lunare) pe cursul superior si mijlociu al Siretului și pe majoritatea râurilor din bazinele Jijia și Bârlad.
În interval a fost emisă o ATENȚIONARE HIDROLOGICĂ pentru fenomene imediate.
Este în vigoare ATENŢIONAREA HIDROLOGICĂ nr. 4 din 07.03.2018.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 07.03.2018 – 08.03.2018 a fost în creştere, având  valoarea de 6300 m3/s, sub  media  multianuală  a  lunii  martie  (6700 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creștere pe sectorul Gruia – Vadu Oii și în scădere pe sectorul Brăila – Tulcea.
 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 08.03.2018 – 09.03.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general în creștere ușoară ca efect combinat al precipitaţiilor lichide prognozate, cedării apei din stratul de zăpadă, propagării şi evoluţiei formaţiunilor de gheaţă.
Sunt posibile scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale, creşteri de debite şi niveluri cu posibile depăşiri ale COTELOR DE ATENŢIE ca efect combinat al precipitaţiilor lichide prognozate, cedării apei din stratul de zăpadă, propagării şi evoluţiei formaţiunilor de gheaţă, pe unele râuri din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crişuri, Bârzava, Moraviţa, Caraş, bazinele superioare ale Begăi, Timişului şi Nerei și unele râuri din Oltenia și Muntenia. 
Datorită propagării viiturilor formate anterior, se va situa peste COTA DE INUNDAȚIE râul Neajlov la stația hidrometrică Vadu Lat (200+55)-jud.GR și peste COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Crișul Alb – Gurahonț (150+10)-jud.AR,  Bega Veche – Pischia (100+10)-jud.TM, Vedea – Alexandria (380+20)-jud.TR.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, nǎboi, pod de gheaţă) prezente pe majoritatea râurilor (cu excepția unor râuri din Crișana și Banat) vor fi în diminuare, restrângere şi eliminare, determinând în evoluţia lor variaţii de niveluri şi debite.
Se menține în vigoare ATENŢIONAREA HIDROLOGICĂ nr. 4 din 07.03.2018.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creştere (6400 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în creştere.