Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 08.02.2020 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
07.02.2020 ora 07.00 – 08.02.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele Vedea, Ialomiţa, bazinele mijlocii şi inferioare ale Jiului şi Argeşului, bazinul inferior al Oltului şi râurile din Dobrogea unde au fost staționare.
Pe cursul inferior al Mureșului debitele au fost în creștere datorită propagării.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi, izolat pod de gheață)  prezente pe râurile din Maramureș, Transilvania, Moldova și izolat pe cele din Muntenia au fost în intensificare și extindere.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, în jurul și peste mediile multianuale lunare pe râurile din bazinele: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Crasna, Barcău, Crișuri, Mureș (exceptând afluenţii de pe cursul inferior), Siret (exceptând pe cele din bazinul Bârlad) și bazinul superior al Oltului, şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vedea, Jijia, pe unii afluenți ai Jiului inferior (Coșuștea, Amaradia), ai Oltului  (Mamu, Beica, Olteţ) și ai Argeșului (Râul Doamnei).
Ca urmare a viiturilor formate anterior, în bazinul râului Tur, se mai situează peste COTA DE INUNDAȚIE râul Tur la stația hidrometrică Micula (310+16)-jud. SM, sector îndiguit. 
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 07.02.2020 – 08.02.2020 a fost în creștere, având valoarea de 3800 m3/s, sub media  multianuală a lunii februarie (5300 m3/s).   
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creștere.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
08.02.2020 ora 07.00 – 09.02.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Jiu, Vedea, Argeș, Ialomița, bazinul inferior al Oltului, pe cele din Dobrogea unde vor fi staționare și cursul inferior al Mureșului unde vor fi în creștere prin propagare.
Formațiunile de gheață (gheață la maluri, pod de gheață) vor fi în  intensificare și extindere pe râurile din centrul, nordul și estul țării, iar pe unele râuri din estul țării se va intensifica curgerea de năboi.
Ca urmare a propagării viiturilor formate anterior în bazinul hidrografic al râului Tur, se vor mai situa peste COTA DE ATENȚIE nivelurile pe râul Tur la staţia hidrometrica Micula (270+5)-jud.SM.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creștere (4800 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în creştere.