Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 08.02.2018 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 08.02.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în creștere datorită efectului combinat al precipitațiilor căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării pe râurile din bazinele hidrografice Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, bazinele superioare ale râurilor Crasna, Barcău, Someșul Mic, Arieș, Timiș, Argeș, Ialomița, Buzău, bazinele superioare și mijlocii ale Crișurilor, Jiului, unele râuri din bazinele inferioare ale Mureșului și Oltului, relativ staționare pe râurile din bazinele hidrografice Vedea, Prut, cele din Dobrogea, bazinele superioare ale Vișeului, Izei, Turului, Lăpușului, Someșului, bazinele inferioare ale Jiului, Oltului, bazinul mijlociu și inferior al Argeșului și în scădere pe celelalte râuri.
Din ultimele informații primite, se situează peste COTA DE ATENŢIE, în scădere, râul Tur la staţia hidrometricǎ Micula (270+27)-jud.SM (sector îndiguit).
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, nǎboi, pod de gheaţă) prezente pe râurile din centrul și estul țării au fost în diminuare şi restrângere.
Debitele se situează în general la valori peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice Someșul Mic, Cerna, Bârlad, Prut, bazinele superioare ale Crasnei, Barcăului, Mureșului, Begăi, Timișului, Siretului, unele râuri din bazinele inferioare ale Jiului și Oltului, unde au valori cuprinse între 30-90% din acestea.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 07.02.2018 – 08.02.2018 a fost în creştere,  având  valoarea  de  7200  m3/s, peste  media  multianuală a lunii februarie (5300 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creștere pe sectorul Gruia – Galați și staționare pe sectorul Isaccea – Tulcea.
 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 08.02.2018 – 09.02.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general în creștere datorită efectului combinat al precipitațiilor prevăzute, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării, exceptând cursul mijlociu și inferior al Prutului, unde vor fi relativ staționare.
Se va mai situa în jurul COTEI DE ATENŢIE râul Tur la staţia hidrometricǎ Micula (270)-jud.SM (sector îndiguit).
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, nǎboi, pod de gheaţă) prezente pe râurile din centrul și estul țării vor fi în diminuare şi restrângere.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creştere (7400 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în creștere la Gruia și pe sectorul Bechet – Tulcea și în scădere la Calafat.