Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 08.01.2022 ora 07.00

Situația hidrologică pe râuri și Dunăre în intervalul 
07.01.2022 ora 07.00 – 08.01.2022 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general în scădere exceptând râurile din bazinele Jiu, Olt (exceptând bazinul superior şi mijlociu), Vedea, Argeş, Ialomița şi râurile din Dobrogea unde au fost staționare şi cursurile inferioare ale Turului, Sucevei, Modovei, Siretului, cursurile mijlocii şi inferioare ale Someşului, Crişului Repede, Crişului Negru, cursurile mijlocii ale Mureşului şi Bistriței şi cursul superior al Putului unde au fost în creştere prin propagare.
Se situează peste COTELE DE INUNDAȚIE râul Tur la la stațiile hidrometrice: Turulung (420+12)-jud.SM și Micula (310+80)-jud.SM și peste COTA DE ATENȚIE la stația hidrometrică Călineşti Oaş (350+40)-jud.SM.
Debitele se situează la valori în jurul și peste mediile lunare multianuale pe majoritatea râurilor, exceptând pe cele din bazinele hidrografice: Crasna, Bega Veche, Bega, Bârzava, Caraș, Gilort, Bârlad, Jijia, bazinul superior și mijlociu al Timișului, bazinele inferioare ale Jiului, Oltului, Argeșului și cele din Dobrogea, unde se situează sub mediile lunare multianuale, cu valori cuprinse  între 30 – 80% din normalele lunare.
Formațiunile de gheață (gheaţă la maluri) s-au menținut fără modificări importante, fiind prezente izolat în bazinul superior al Moldovei.
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 5 din 07.01.2022.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) în intervalul 07.01.2022 – 08.01.2022 a fost în scădere, având valoarea de 6700 m3/s, peste media multianuală a lunii ianuarie (4950 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere pe sectorul Gruia – Tr. Măgurele și în creștere pe sectorul Zimnicea – Tulcea.
 
Prognoza hidrologică pe râuri și Dunăre în intervalul
08.01.2022 ora 07.00 – 09.01.2022 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în scădere, exceptând cursurile inferioare ale Someşului, Crişului repede, Crişului Negru, Mureşului, Siretului şi Bistriței unde vor fi în creştere prin propagare şi râurile din bazinele: Jiu, Olt (exceptând bazinul superior şi mijlociu), Vedea, Argeş, Ialomița şi râurile din Dobrogea unde vor fi staționare.
Formațiunile de gheață (gheață la maluri, năboi, pod de gheață) existente pe râurile din Moldova se vor menține fără modificări importante. 
Se va menține peste COTELE DE APĂRARE cursul inferior al râului Tur, aval de acumularea Călinești Oaş, datorită tranzitării și atenuării viiturilor formate anterior în bazinul râului Tur.
Se menține în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 5 din 07.01.2022.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) va fi în scădere (6600 m3/s).
În aval de Porțile de Fier debitele vor fi în scădere pe sectorul Gruia – Giurgiu și în creştere pe sectorul Olteniţa – Tulcea.