Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 07.12.2021 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 06.12.2021 ora 07.00 – 07.12.2021 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în creștere datorită efectului combinat al precipitațiilor lichide în curs, celor căzute în interval și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Arieş, Caraş, Nera, Cerna, bazinele superioare ale Someşului Mic, Crişurilor, Begăi, Timişului, Bârzavei şi pe afluenții Oltului mijociu.
Pe râurile din bazinele: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Mureş, bazinele mijocii şi inferioare ale Begăi, Timişului şi Bârzavei debitele au fost în scădere, iar pe celelalte râuri au fost relativ staționare.
Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 30-90%, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice:  Crişul Repede, Arieş, în bazinele superioare ale Crișului Negru şi Trotușului și mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Bega Veche, Moravița, Nera, Cerna, Bistrița inferioară, Tazlău, Putna, Rm. Sărat, Bârlad, Jijia şi Sitna.
Formațiunile de gheață (gheață la maluri, năboi) s-au menținut fără modificări importante, fiind prezente în bazinele superioare ale râurilor Moldova, Bistrița și izolat pe afluenții Prutului.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 06.12.2021 – 07.12.2021 a fost în creștere, având valoarea de 4800 m3/s, sub media multianuală a lunii decembrie (5200 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creștere. 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 07.12.2021 ora 07.00 – 08.12.2021 ora 07.00 
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în creștere datorită efectului combinat al precipitațiilor lichide în curs, celor prognozate și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Jiu, Vedea, Argeş, Ialomița, Buzău şi cele din Dobrogea, în scădere pe râurile din bazinele: Vişeu, Iza, Tur, Crasna, Barcău, Crişuri, Mureş, Bega, Timiş, Bârzava, Caraş, Nera, Cerna şi bazinul mijlociu şi inferior al Oltului şi relativ staționare pe celelalte râuri.
Scurgeri importante pe versanți, torenți, pâraie, cu efecte de inundații locale și creșteri mai importante de niveluri și debite se pot produce pe unele râuri din sud – estul țării datorită precipitațiilor lichide, mai însemnate cantitativ, prognozate.
Formațiunile de gheață (gheață la maluri, năboi) existente vor fi în intensificare și ușoară extindere.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creștere (5100 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în creștere.