Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 07.12.2020 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
06.12.2020 ora 07.00 – 07.12.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general staționare, exceptând cursurile superioare ale Prutului și Buzăului unde au fost în scădere.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi, pod de gheaţă) existente în bazinele Vișeu, Iza, Someș, Arieș, bazinele superioare ale Crișului Repede, Mureșului, Oltului, Argeșului, Sucevei, Moldovei, Trotușului și în bazinul superior și mijlociu al Bistriței au fost în diminuare, restrângere și eliminare.
Curge năboi (zăpadă înghețată în albie) pe cursurile superioare ale Mureșului și Bistriței (afluent al Siretului)
Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinul Cibinului, pe cursul inferior al Begăi și pe unele râuri din Dobrogea și mai mici (sub 30% din normalele lunare) în bazinele hidrografice: Vaser, Iza, Mara, Bistrița, Lăpuș, Crasna, Crişuri, Barcău, Bega Veche, Moraviţa, Cerna, Rm. Sărat, Milcov, Bârlad, pe afluenţii Prutului şi pe unii afluenţi ai Jiului, Argeşului superior şi ai Oltului mijlociu și inferior.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 06.12 – 07.12.2020 a fost staţionar,   având   valoarea   de   3100 m3/s,   sub   media   multianuală a lunii decembrie (5200 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost creştere uşoară la Gruia şi în scădere pe sectorul Calafat – Tulcea.
 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
06.12.2020 ora 07.00 – 07.12.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general staționare, exceptând râurile din Banat și Oltenia unde vor fi în creștere datorită precipitațiilor lichide prognozate, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării .
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi, pod de gheață) existente se vor menține fără modificări importante.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în uşoară creştere (3200 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în creştere pe sectorul Gruia – Calafat şi în scădere pe sectorul Bechet – Tulcea.