Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 07.11.2019 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 06.11.2019 ora 07.00 – 07.11.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în creștere ca urmare a precipitațiilor căzute în interval și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișuri, Mureș, Bega, Timiș, Bârzava, Caraș, Cerna și Nera și în general staționare pe celelalte râuri.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe: Bega Veche, Moraviţa, Jijia, Bârlad, unii afluenţi ai Someșului (Sălăuța, Fizeș), ai Crișului Negru (Holod, Teuz), ai Mureșului (Comlod, Vișa, Secaș, Sebeș, Râul Mare), Jiului (Jaleş, Coşuştea, Amaradia) şi Oltului (Ghimbășel, Breaza, Hârtibaciu, Beica, Olteț).
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 06.11.2019 – 07.11.2019 a fost în creştere, având valoarea de 2000 m3/s, sub media multianuală a lunii noiembrie (4650 m3/s).   
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creștere pe sectorul Gruia – Calafat și în scădere pe sectorul Bechet – Tulcea.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 07.11.2019 ora 07.00 – 08.11.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în creștere datorită precipitațiilor în curs, celor prognozate și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Bega, Timiș, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, Jiu, afluenții Oltului inferior și numai prin propagare pe cursul mijlociu și inferior al Someșului și cursurile inferioare ale Crasnei, Barcăului și Crișurilor, iar pe celelalte râuri vor fi în general staționare.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creștere (2150 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în creştere pe sectorul Gruia – Tr.Măgurele, staţionare pe sectorul Zimnicea – Giurgiu şi în scădere pe sectorul Olteniţa – Tulcea.