Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 07.10.2019 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
06.10.2019 ora 07.00 – 07.10.2019 ora 07.00
 
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general staţionare, exceptând afluenţii de dreapta ai Siretului, cursurile superioare ale Someşului, Mureşului şi Prutului, cursul superior şi mijlcoiu al Oltului, precum şi cursul superior al Prutului unde au fost în creştere datorită precipitaţiilor căzute în intreval şi propagării.
Pe râurile din bazinele Argeş şi Ialomiţa debitele au fost în scădere uşoară.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: pe  cursul Oltului superior amonte Sebeş Olt, în bazinul superior al Prahovei, pe cursurile superioare ale Sucevei, Moldovei şi Buzăului şi mai mici (sub 30%) pe unii afluenţi ai Oltului inferior, pe cursul superior al râului Vedea, pe Jijia şi pe cursul superior al Siretului.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 06.10.2019 – 07.10.2019 a fost staţionar,  având  valoarea  de  2300  m3/s,  sub  media  multianuală a lunii octombrie (3850 m3/s).   
În aval de Porţile de Fier debitele au fost relativ staţionare.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 07.10.2019
ora 07.00 – 08.10.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în scădere pe râurile din bazinele: Argeş, Ialomiţa, Siret, cursurile superioare ale Someşului şi Mureşului şi cursul superior şi mijlociu al Oltului şi relativ staţionare pe celelalte râuri.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi staţionar (2300 m3/s).
În aval de Porţile de Fier, debitele vor fi relativ staţionare.