Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 07.08.2020 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
06.08.2020 ora 07.00 – 07.08.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general staţionare, exeptând râurile din bazinul superior al Jiului, cursul Someșului și cursul mijlociu și inferior al Mureșului, unde au fost în scădere.
Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile lunare multianuale, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe: Someș, Bega, Mureşul inferior, Timişul  inferior, Cibin, Olteţ, pe cursurile superioare ale râurilor Bistriţa, Trotuş şi pe cursul Prutului și mai mici (10-30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele Bârlad, Rm. Sărat și Jijia.
Se situează peste COTA DE ATENŢIE râul Prut la staţia hidrometrică Şiviţa (360+2) – jud. GL, ca urmare a tranzitării în regim controlat prin Acumularea Stânca Costeşti a viiturilor formate în amonte de intrarea în ţară.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 06.08 – 07.08.2020 a fost staționar, având valoarea de 3600 m3/s, sub media multianuală a lunii august (4300 m3/s).   
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere.
 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
07.08.2020 ora 07.00 – 08.08.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general staționare, exeptând cursurile Someşului, Jiului și cursul mijlociu și inferior al Mureșului, unde vor fi în scădere.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creștere (3700 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în creștere pe sectorul Gruia – Calafat și în scădere pe sectorul Bechet – Tulcea.