Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 07.06.2019 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 06.06.2019 ora 07.00 – 07.06.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în creştere ca urmare a precipitaţiilor căzute în interval şi propagării pe râurile din Maramureş, Crişana, Banat, nordul Moldovei și pe cele din zonele de munte din Oltenia, Muntenia şi Transilvania, iar prin propagare pe cursurile inferioare ale râurilor mari din sudul şi estul ţării. Pe celelalte râuri debitele au fost în scădere, exceptând cele din Dobrogea, unde au fost relativ staţionare.
Creșteri mai însemnate de niveluri și debite, cu depășirea COTELOR DE APĂRARE,  s-au înregistrat pe unele râuri din bazinele hidrografice Bega, Jijia, în special pe Sitna și Miletin, ca urmare a precipitațiilor însemnate căzute în interval sub formă de aversă.
Debitele se situează peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din Dobrogea, unde se situează la valori cuprinse între 30 – 90% din normalele lunare.
Se situează peste:
COTELE DE PERICOL râul la staţia hidrometrică Miletin – Șipote (350+48)-jud.IS
COTELE DE INUNDAŢIE râurile la staţiile hidrometrice:  Bega Veche – Pischia (150)-jud.TM, Chizdia – Ghizela (350+12)-jud.TM, Bega – Balinţ (550+76)-jud.TM, Bega – Chizătău (350+88)-jud.TM, Bârzava – Partoș (200+48)-jud.TM, Sitna – Todireni (350+45)-jud.BT şi Prut – Şiviţa (435+5)-jud.GL
 – COTELE DE ATENŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Crasna – Domănești (400+84)-jud.SM, Crasna – Berveni (490+49)-jud.SM,  Fânețelor – Sarsig (275+39)-jud.BH, Cigher – Chier (300+10)-jud.AR, Bega – Făget (220+58)-jud.TM, Timiş – Grăniceri (600+94)-jud.TM, Bârzava – Gătaia (350+4)-jud.TM, Moravița – Moravița (250+28)-jud. TM, Orlea – Celei (180+15)-jud.GJ, Pârâul Câinelui – Vârtoapele (200+2)-jud.TR, Sabar – Vidra (360+27)-jud. IF, Ciorogârla – Bragadiru (250+12)-jud.IF, Bârlad – Tecuci (300+19)-jud.GL, Racova – Puşcaşi (340+10)-jud.VS, Jijia – Todireni (210+57)-jud.BT, Crasna – Vinețești (340+5)-jud.VS, Miletin – Hălceni (250+37)-jud.IS, Prut – Drânceni (560+34)- jud.VS, Prut – Fălciu (500+48)-jud.VS şi  Prut – Oancea (440+80)-jud. GL.
În interval s-au situat peste:
COTELE DE PERICOL râurile la stațiile hidrometrice: Bega – Balinţ (650+17)-jud.TM, Chizdia – Ghizela (400+13)-jud.TM, Sitna – Todireni (450+18)-jud.BT,
COTELE DE INUNDAŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Bârzava – Gătaia (375+24)-jud.TM, Topolog – Milcoiu (220)-jud.VL,
COTELE DE ATENȚIE râurile la staţiile hidrometrice: Timercea – Timercea 9 150+1)-jud.AR, Monoroștia – Monoroștia (200+6)-jud.AR, Bistrița – Genuneni (150+6)-jud.VL, Râul Doamnei – Bahna Rusului (170+7)-jud.AG, Brătia – Bălilești (120)-jud.AG, Azuga – Azuga (100+4)-jud.PH, Bârlad – Negrești (500+46)-jud.VS, Bârlad – Bârlad (350+15)-jud.VS, Bahlui – Podu Iloaiei (300+35)-jud.IS.
Sunt în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 33 din 06.06.2019, șase AVERTIZĂRILE HIDROLOGICE pentru fenomene imediate cod portocaliu și două AVERTIZĂRILE HIDROLOGICE pentru fenomene imediate cod roșu.
În interval au fost emise unsprezece AVERTIZĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate și cinci ATENŢIONĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate. 
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 06.06 – 07.06.2019 a fost în creștere, având valoarea de 11400 m3/s, peste media multianuală a lunii iunie (6400 m3/s).   
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creștere.
Din datele primite până la ora 600, nivelurile se situează peste FAZA I DE APĂRARE la stațiile hidrometrice: Gruia (610+76) – jud. MH, Tr. Măgurele (500+44) – jud. TR, Zimnicea (530+47) – jud. TR, Isaccea (380+38) – jud. TL și Tulcea (320+22) – jud. TL și peste FAZA a II-a DE APĂRARE la stația hidrometrică Calafat (600+30) – jud. DJ, Bechet (600+49) – jud. DJ, Corabia (550+6) – jud. OT.
 
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 32 din 05.06.2019.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 07.06.2019 ora 07.00 – 08.06.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general în creştere ca urmare a precipitaţiilor prevăzute şi propagării, exceptând râurile din Dobrogea, unde vor fi relativ staţionare și râurile din bazinul hidrografic Someșul Mic, bazinele mijlocii ale Mureșului, Oltului, bazinele superioare și mijlocii ale Vedei, Jijiei, Bârladului, bazinele mijlocii și inferioare ale Târnavelor, afluenților de dreapta ai Siretului, cursul superior al Prutului, unde vor fi în scădere.
Sunt posibile scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundații locale și creșteri de debite și niveluri pe unele râuri din zonele de deal și munte, în special din nordul, centrul și estul țării, fiind posibile depășiri ale COTELOR DE APĂRARE, ca urmare a precipitaţiilor prevăzute sub formă de aversă, mai însemnate cantitativ.
Datorită propagării viiturilor formate anterior, se vor mai situa peste:
COTELE DE INUNDAŢIE cursurile inferioare ale râurilor Bega, Bârzava, Sitna, Miletin, Jijia, cu valori cuprinse între 10 – 60 cm
COTELE DE ATENȚIE  cursurile inferioare ale râurilor: Crasna, Bega Veche, Timiș și Prut, cu valori cuprinse între 10 – 90 cm.
Se menţine în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ NR. 33 din 06.06.2019.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creștere (11600 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în creştere. 
Nivelurile se vor situa în prima parte a intervalului peste FAZA I DE APĂRARE pe sectorul Giurgiu – Tulcea şi peste FAZA a II-a DE APĂRARE pe sectorul Gruia – Zimnicea, iar în partea a doua a intervalului peste FAZA I DE APĂRARE la Gruia, Fetești, Vadu Oii și pe sectorul Isaccea – Tulcea şi peste FAZA a II-a DE APĂRARE pe sectoarele Calafat – Călărași și Brăila – Galați, la Cernavodă și Hârșova.
Se menţine în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 32 din 05.06.2019.