Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 07.05.2019 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 06.05.2019 ora 07.00 – 07.05.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în creștere datorită  precipitațiilor căzute în interval și propagării, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Tur, Lăpuș,  Arieș, Bega, Timiș, Bârzava, Caraș, Nera, Cerna, bazinele superioare și mijlocii ale Crasnei, Barcăului și Jiului și cursurile mijlocii și inferioare ale Someșului și Mureșului unde au fost în scădere.
Ca urmare a precipitațiilor cu caracter torențial, însemnate cantitativ, căzute în interval şi propagării, s-au produs scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide cu  efecte severe de inundaţii locale pe unele  râuri mici şi creşteri importante de debite şi niveluri cu depăşiri ale COTELOR DE APĂRARE  pe râurile  din bazinele hidrografice Trotuș și Bârlad. 
Se situează peste:
COTA DE PERICOL râul Gârboveta la stația hidrometrică Băcești (770+62)-jud. VS și 
COTELE DE INUNDAȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Bârlad – Băcești (440+30)-jud. VS și Dumești (450+100)-jud. VS și Tutova – Rădeni (310+73)-jud. VS
COTELE DE ATENŢIE râurile Timiș la staţia hidrometrică Grăniceri (600+62)-jud.TM, Bârzava – Partoș (50+8)-jud. TM, Bârlad – Negrești (500+10)-jud. VS, Berheci – Bosia (280+52)-jud. BC
 
În interval s – au situat peste:
COTA DE INUNDAȚIE râul Lipova la stația hidrometrică Lipova (350+20)-jud. BC.
COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Beliu – Beliu (300+18)-jud. AR, Tutova – Plopana (350+40)-jud. VS.
Debitele se situează în general la valori în jurul și peste mediile multianuale lunare exceptând râurile din bazinele hidrografice: Târnave, Cerna, Olt, Vedea, Ialomiţa, bazinul superior al Someșului, bazinul superior şi mijlociu al Mureșului, bazinele mijlocii și inferioare ale Argeșului, unde se situează la valori cuprinse între 30 – 90% din mediile multianuale lunare.
Este în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ nr. 9 din 06.05.2019, iar în interval au fost emise 5 AVERTIZĂRI și 4 ATENȚIONĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 06.05 – 07.05.2019 a fost staţionar, având valoarea de 6400 m3/s, sub media multianuală a lunii mai (7250 m3/s).   
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere pe sectorul Gruia – Bechet și în creștere pe sectorul Corabia – Tulcea.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 07.05.2019 ora 07.00 – 08.05.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în creştere ca urmare a precipitațiilor în curs, celor prognozate și propagării, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Barcău, Crișuri, Bega, Timiș, Bârzava, Caraș, Nera, Cerna, Jiu și cursul mijlociu și inferior al Mureșului unde vor fi în scădere.
Sunt posibile scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri importante de debite şi niveluri cu depășirea COTELOR DE APĂRARE  pe unele râuri din Transilvania, Maramureș, Moldova și jumătatea de nord a Munteniei, ca urmare a precipitațiilor prevăzute sub formă de aversă, izolat mai însemnate cantitativ.
Se va  situa peste COTELE DE INUNDAȚIE râul  Bârlad la stațiile hidrometrică Negrești (640+90)-jud. VS și Bârlad (420+30)-jud. VS 
COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice Bârlad – Băcești (340+40)-jud. VS și Vaslui (320+60)-jud. VS și Tutova – Rădeni (250+50)-jud. VS
Rămâne în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ nr. 9 din 06.05.2019.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (6300 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere pe sectorul Gruia – Bechet și în creștere pe sectorul Corabia – Tulcea.