Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 07.04.2021 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 
06.04.2021 ora 07.00 – 07.04.2021 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general în scădere exceptând cursul inferior al Mureşului şi cursul mijlociu şi inferior al Prutului unde au fost în creștere prin propagare şi râurile din bazinele Jijia si Bârlad unde au fost relativ staționare.
Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 30-90%, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Tur, Crasna, Târnave, Bega, Bârzava, Prahova, Suceava, Moldova, Putna, Buzău, bazinele superioare și mijlocii ale Mureșului și Oltului, cursul Siretului, cursurile superioare ale Crișului Repede, Trotuşului, Prutului, bazinul inferior al Someșului şi mai mici (sub 30%) pe râurile din bazinele hidrografice: Bega Veche, Bârlad și Jijia.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 06.04.2021 – 07.04.2021 a fost staționar, având valoarea de 5600 m3/s, sub media multianuală a lunii martie (6700 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere pe sectorul Gruia – Calafat, în creștere pe sectorul Bechet – Vadu Oii și relativ staționare pe sectorul Brăila – Tulcea.
 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
07.04.2021 ora 07.00 – 08.04.2021 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general în scădere, exceptând cusurile inferioare ale Mureşului şi Prutului unde vor fi în creştere prin propagare.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creștere (5700 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în creștere ușoară pe sectoarele Gruia – Calafat și Tr. Măgurele – Brăila și relativ staționare pe sectoarele Bechet – Corabia şi Galați – Tulcea.