Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 07.03.2020 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
06.03.2020 ora 07.00 – 07.03.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în creștere datorită preciptațiilor lichide în curs, celor prognozate, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării pe râurile bazinele superioare şi mijlocii ale Crasnei, Barcăului, Crişurilor Begăi, Timişului, Bârzavei, Moraviţei, Caraşului, Nera, Cerna, cursurile inferioare ale Someşului şi Jiului, cursurile mijlocii şi inferioare ale Mureşului, Sucevei, Moldovei, Bistriţei, Trotuşului, Rm. Sărat, Putnei, Buzăului, cursul mijlociu al Oltului, cursul Siretului şi cursul superior al Prutului.
Pe râurile din bazinele: Vişeu, Iza, Tur, Lăpuş, Someşul Mare, Someşul Mic, bazinele superioare ale Mureşului, Oltului, Argeşului, Ialomiţei, Sucevei, Moldovei, Bistriţei, Trotuşului, Rm. Sărat, Putnei, Buzăului debitele au fost în general în scădere, iar pe celelalate râuri au fost relativ staţionare.
Formaţiunile de gheaţă (preponderent gheaţă la maluri, izolat pod de gheaţă), prezente izolat doar în bazinul superior al Bistriței, au fost în uşoară diminuare. 
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste mediile multianuale lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Lăpuş, Someș, Crișuri, Mureș (exceptând afluenţii), Bega, Timiș, Bârzava, Caraș, Nera, Cerna, Motru, Moldova, Suceava, Biştriţa, Buzău şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vedea, Bârlad, Bahlui, Jijia, pe cursul Ialomiţei, pe cursul superior al Tazlăului, pe cursul inferior al Bistriţei, pe afluenții Trotușului și Prutului, pe unii afluenți ai Jiului inferior (Coșuștea, Amaradia, Raznic), ai Oltului mijlociu şi inferior (Pârâul Nou, Cungrișoara, Mamu, Beica, Olteţ, Cerna) și ai Argeșului (Râul Doamnei, Argeşel, Cârcinov, Dâmbovnic).
Se situează peste COTA DE ATENŢIE râul Bărzava la staţia hidrometrică Partoş (50+42)-jud.TM.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 06.03.2020 – 07.03.2020 a fost  în creștere, având valoarea de 6300 m3/s, sub media  multianuală a  lunii  martie  (6700 m3/s).   
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creștere.
     
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
07.03.2020 ora 07.00 – 08.03.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în creștere datorită efectului combinat al precipitațiilor prognozate, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișuri, Mureș, Bega, Timiș, Bârzava, Caraş, Nera, Cerna, Jiu şi Olt și numai prin propagare pe cursul Siretului. 
Pe celelalte râuri debitele vor fi relativ staționare.
Formațiunile de gheață (gheață la maluri şi izolat pod de gheaţă) existente izolat doar în bazinul superior al Bistriței vor fi în diminuare, restrângere şi eliminare.
Se va situa peste COTA DE ATENŢIE râul Bărzava la staţia hidrometrică Partoş (50+10)-jud.TM.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creștere (6700 m3/s).
În aval de Porţile de Fier, debitele vor fi în creștere.