Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 07.02.2021 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 
06.02.2021 ora 07.00 – 07.02.2021 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în creștere ca urmare a efectului combinat al precipitațiilor lichide căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someșul Mare, Someș, Crasna, Barcău, Crișul Repede, Buzău, Rm, Sărat, Putna, Trotuș, Bistrița, Moldova, Suceava, cursurile Mureșului, Siretului și cursul superior al Oltului. Pe râurile din bazinele hidrografice: Someșul Mic, Crișul Negru, Crișul Alb, Arieș, Târnave, Bega, Timiș, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna debitele au fost în scădere, iar pe celelalte râuri relativ staționare.
Formațiunile de gheață (gheaţă la maluri, năboi, izolat pod de gheață) existente în bazinele superioare ale Suceavei, Moldovei, Bistriţei, Tazlăului şi pe unii afluenţi ai Jijiei s-au menținut fără modificări importante.
Debitele se situează la valori în jurul și peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Someșul Mic, Siret (exceptând râurile din bazinul hidrografic Buzău, Trotuș și cursurile superioare ale Putnei, Bistriței, Moldovei, Sucevei) unde sunt cuprinse între 30-90% din normalele lunare și râurile din bazinele hidrografice Bega Veche și Bârlad unde au valori sub 30%.
Se situează peste:
COTA DE INUNDAȚIE râul Tur la stația hidrometrică Micula (310+50)-jud.SM (sector îndiguit);
COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Tur – Călinești Oaș (350+42)-jud. SM, Tur – Turulung (360+47)-jud. SM, Crasna – Domănești (400+82)-jud. SM, Crasna – Berveni (490+33)-jud. SM (sectoare îndiguite), Timiş – Grăniceri (600+68)-jud. TM, Bârzava – Partoş (50+40) – jud. TM.
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 14 din 06.02.2021.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 06.02.2021 – 07.02.2021 a fost staționar, având valoarea de 9300 m3/s,  peste  media  multianuală a lunii februarie (5300 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere la Gruia și în creștere pe sectorul Calafat – Tulcea.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
07.02.2021 ora 07.00 – 08.02.2021 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general în creştere ca urmare a efectului combinat al precipitațiilor în curs și a celor prognozate, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării exceptând râurile din bazinele hidrografice: Târnave, Bega, Timiș, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna unde vor fi în scădere. 
Pe râurile din bazinele hidrografice ale Jiului, Vedei, Argeșului, Ialomiței, bazinul mijlociu și inferior al Oltului, cursul mijlociu și inferior al Prutului și pe râurile din Dobrogea, debitele vor fi relativ staționare.
Ca urmare a propagării viiturilor formate anterior se vor situa peste:
COTA DE INUNDAȚIE râul Tur la stația hidrometrică Micula (310+40)-jud.SM (sector îndiguit);
COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Tur – Călinești Oaș (350+24)-jud. SM, Tur – Turulung (360+27)-jud. SM, Crasna – Domănești (400+55)-jud. SM, Crasna – Berveni (490+22)-jud. SM (sectoare îndiguite), Timiş – Grăniceri (600+56)-jud. TM, Bârzava – Partoş (50) – jud. TM.
Formațiunile de gheață (gheaţă la maluri, năboi, izolat pod de gheață) existente, vor fi în restrângere, diminuare și eliminare.
Se menține în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 14 din 06.02.2021.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi staționar (9300 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere pe sectorul Gruia – Bechet, staționare la Corabia și în creștere pe sectorul Tr. Măgurele – Tulcea.