Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 07.02.2020 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 06.02.2020 ora 07.00 – 07.02.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele Jiu, Vedea, bazinele inferioare ale Oltului, Argeșului, Ialomiței și cele din Dobrogea unde au fost staționare.
Pe cursurile mijlocii și inferioare ale Mureșului şi Buzăului și cursurile inferioare ale Someșului, Crasnei, Crișului Negru și Târnavelor, debitele au fost în creștere datorită propagării.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi, izolat pod de gheață)  prezente pe râurile din Maramureș, Transilvania, Moldova și izolat pe cele din Muntenia au fost în intensificare și extindere.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-80% din mediile multianuale lunare, în jurul și peste mediile multianuale lunare pe râurile din bazinele: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Crasna, Barcău, Crișuri, Mureș, Bega, Timiș, Bârzava, Caraș, Nera, Cerna, Siret (exceptând pe cele din bazinul Bârlad) și bazinul superior al Oltului, şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vedea, Jijia, pe unii afluenți ai Jiului inferior (Coșuștea, Amaradia), ai Oltului  (Mamu, Beica, Olteţ) și ai Argeșului (Râul Doamnei).
Ca urmare a viiturilor formate anterior în bazinul râului Tur se situează peste:
COTA DE INUNDAȚIE râul Tur la stația hidrometrică Micula (310+42)-jud. SM și peste
COTELE DE ATENȚIE stațiile hidrometrice Călinești Oaș (350+22)-jud. SM și Turulung (360+24)-jud. SM, toate în scădere.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 06.02.2020 – 07.02.2020 a fost în creștere, având valoarea de 3400 m3/s, sub media  multianuală a lunii februarie (5300 m3/s).   
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creștere pe sectoarele Gruia – Vadu Oii și Isaccea – Tulcea și în scădere pe sectorul Brăila – Galați.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 07.02.2020 ora 07.00 – 08.02.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Jiu, Vedea, Argeș, Ialomița, bazinul inferior al Oltului, pe cele din Dobrogea unde vor fi staționare și cursul inferior al Mureșului unde vor fi în creștere prin propagare.
Formațiunile de gheață (gheață la maluri, pod de gheață) vor fi în  intensificare și extindere pe râurile din centrul, nordul și estul țării, iar pe unele râuri din estul țării se va intensifica curgerea de năboi
Ca urmare a propagării viiturilor formate anterior în bazinul hidrografic al râului Tur, nivelurile la stațiile hidrometrice aferente cursului inferior al acestuia se vor situa peste COTELE DE ATENȚIE (niveluri în scădere).
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creștere (3800 m3/s).
În aval de Porţile de Fier, debitele vor fi în creştere pe sectorul Gruia – Galați şi staţionare pe sectorul Isaccea – Tulcea.