Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 07.02.2019 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 6.02.2019 ora 07.00 – 07.02.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
  Debitele au fost în general în scădere, exceptând Bârladul, cursul Siretului, cursurile inferioare ale Crișului Alb și Mureșului, cursul mijlociu și inferior al Jiului și cursul superior al Prutului, unde au fost în creștere prin propagare.
Pe raurile din bazinul Ialomiței, cursurile superioare ale Mureșului și Argeșului, cursul superior și mijlociu al Oltului și pe râurile din Dobrogea, debitele au fost relativ staționare. 
Pe râul Tur – aval acumularea Călineşti (sector îndiguit) s-au menţinut depăşite COTELE DE APĂRARE datorită deversărilor controlate din acumularea Călineşti.
Se situează peste:
COTA DE INUNDAȚIE râul Tur la s.h Micula (310+35)-jud.SM (sector îndiguit); 
COTELE DE ATENŢIE râurile la stațiile hidrometrice: Tur – Călineşti Oaş (350+32)-jud.SM, Tur – Turulung (360+22)-jud.SM (sector îndiguit) – datorită deversărilor controlate din acumularea Călineşti și Crişul Alb – Chişineu Criş (600+49)-jud.AR.
Debitele se situează în general la valori peste mediile multianuale lunare, mai mici (30-90% din valorile multianuale lunare) pe Moraviţa, pe cursul mijlociu și inferior al Crasnei, pe cursul superior al Mureşului şi pe unii afluenţi ai Bârladului şi Prutului. 
Formațiunile de gheață (gheaţă la mal, pod de gheaţă și năboi) existente pe râurile din Moldova, în bazinul superior al Mureșului și izolat în bazinul superior și mijlociu al Oltului s-au menținut fără modificări importante.
Predomină gheaţa la maluri, podurile de gheaţă fiind prezente pe cursurile superioare ale Siretului, Bistriţei, Prutului şi Jijiei şi pe unele râuri mici din bazinul Bârladului şi Prutului inferior.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 06.02 – 07.02.2019 a fost în creştere, având valoarea de 6300 m3/s, peste media multianuală a lunii februarie (5300 m3/s). 
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creștere.
 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 07.02.2019 ora 07.00 – 08.02.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general în scădere, exceptând Bârladul, cursurile inferioare ale Mureșului și Jiului, cursul mijlociu și inferior al Siretului și cursul superior al Prutului, unde vor fi în creștere prin propagare.
Pe râurile din Dobrogea, debitele vor fi relativ staționare.
Se va menţine peste COTELE DE ATENŢIE râul Tur – aval acumularea Călineşti (sector îndiguit) datorită deversărilor controlate din acumularea Călineşti.
Formaţiunile de gheaţă se vor menține fără modificări importante.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creştere (6700 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în creştere.