Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 07.02.2018 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 07.02.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general în scǎdere, exceptând cursurile inferioare ale Mureşului, Ialomiţei, Moldovei, Bârladului şi Buzǎului, unde au fost în creştere prin propagare.
Pe râurile din bazinele hidrografice: Bega, Timiş, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera şi Cerna, debitele au fost relativ staţionare.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, nǎboi, pod de gheaţă) prezente pe râurile din centrul și estul țării au fost în uşoară diminuare şi restrângere.
Debitele se situează în general la valori peste mediile multianuale lunare exceptând râurile din bazinele hidrografice: Crişul Repede, Bârzava, Cerna şi afluenţii Prutului unde au valori cuprinse între 30-90% din acestea şi cele din bazinele Bârlad şi Jijia unde se situează la sub 30%.
Se situează peste COTA DE ATENŢIE, râul Tur la staţia hidrometricǎ Micula (300+20)-jud.SM. 
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 06.02.2018 – 07.02.2018 a fost în creştere,  având  valoarea  de  6800  m3/s, peste  media  multianuală a lunii februarie (5300 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creștere pe sectoarele Gruia – Calafat și Tr. Măgurele – Vadu Oii, în scădere pe sectorul Bechet – Corabia şi relativ staţionare pe sectorul Brǎila – Tulcea.
 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 07.02.2018 – 08.02.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general în scǎdere, exceptând cursul inferior al Mureşului unde vor fi în creştere prin propagare.
Pe râurile din bazinele hidrografice: Bega, Timiş, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera şi Cerna, debitele vor fi relativ staţionare.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, nǎboi, pod de gheaţă) prezente pe râurile din centrul și estul țării vor fi în uşoară diminuare şi restrângere.
Se va mai situa, prin propagare, peste COTA DE ATENŢIE, râul Tur la staţia hidrometricǎ Micula (300+10)-jud.SM.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creştere (7200 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în creștere pe sectorul Gruia – Galaţi și relativ staţionare pe sectorul Isaccea – Tulcea.