Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 07.01.2018 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 07.01.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general staționare, exceptând cursul inferior al Someșului, unde au fost în creştere prin propagare și râurile din bazinul superior al Jiului, cursurile inferioare ale Vișeului, Izei, Turului și cursul mijlociu și inferior al Trotușului, unde au fost în scădere.
Creșteri izolate de niveluri și debite s-au înregistrat pe unele râuri mici din zonele de munte din Crișana și Maramureș datorită cedării apei din stratul de zăpadă.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri) prezente pe unele râuri din bazinul superior al Bistriței s-au menţinut fǎrǎ modificǎri importante, iar cele din bazinele superioare ale Moldovei şi Tazlăului  au fost în ușoară diminuare și restrângere.
Debitele se situează în general la valori în jurul și peste mediile  multianuale  lunare, mai mici (30-90% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Barcău, Moravița, Cerna, Jiu, Vedea, Argeș, Timișul superior, bazinele mijllocii și inferioare ale Crişului Alb, Crişului Repede, Mureșului, bazinul superior și mijlociu al Ialomiţei, bazinul inferior al Oltului, cursul inferior al Siretului, Prutul mijlociu și inferior şi sub 30% pe râurile din bazinele hidrografice ale Bârladului și Jijiei.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 06.01.2018 – 07.01.2018 a fost  în creştere, având  valoarea  de 7400 m3/s,  peste  media  multianuală  a lunii  ianuarie  (4950 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere la Gruia, Bechet și pe sectorul Galați – Tulcea şi în creştere la Calafat și pe sectorul Corabia – Brăila.
 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 07.01.2018 – 08.01.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general staționare, exceptând unele râuri mici din bazinele superioare ale Vișeului, Izei, Someșului, Crișurilor, Someșului Mic, Arieșului, Bistriței, unde vor fi în creștere datorită cedării apei din stratul de zăpadă.
Sunt posibile creșteri de niveluri și debite și pe unele râuri mici din zonele de munte din vestul și nord-vestul ţării datorită precipitațiilor slabe cantitativ prognozate și cedării apei din stratul de zăpadă.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri) prezente pe unele râuri din zonele de munte din nordul și centrul țării vor fi în restrângere, diminuare şi eliminare.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENŢIE.

b) DUNĂRE

Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creştere (7600 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în creştere pe sectoarele Gruia – Calafat şi Tr. Măgurele – Galați și relativ staționare pe sectoarele Bechet – Corabia şi Isaccea – Tulcea.