Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 06.12.2020 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
05.12.2020 ora 07.00 – 06.12.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost relativ staționare.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi, pod de gheață) au fost în diminuare și restrângere.
Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinul Cibinului, pe cursul inferior al Begăi, cursul mijlociu și inferior al Siretului și pe unele râuri din Dobrogea și mai mici (sub 30% din normalele lunare) în bazinele hidrografice: Vaser, Iza, Mara, Bistrița, Lăpuș, Crasna, Crişuri, Barcău, Bega Veche, Moraviţa, Cerna, Rm. Sărat, Milcov, Tazlău, Bârlad, cursul inferior al Bistriței şi pe unii afluenţi ai Jiului, Argeşului superior şi ai Oltului mijlociu și inferior.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 05.12 – 06.12.2020 a fost staţionar,   având   valoarea   de   3100 m3/s,   sub   media   multianuală a lunii decembrie (5200 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creştere la Gruia şi ȋn scădere pe sectorul Calafat – Tulcea.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
06.12.2020 ora 07.00 – 07.12.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi relativ staționare.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi, pod de gheață) existente vor fi în uşoară diminuare și restrângere.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în uşoară creştere (3200 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în creştere pe sectorul Gruia – Calafat şi ȋn scădere pe sectorul Bechet – Tulcea.