Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 06.12.2018 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
05.12.2018 ora 07.00 – 06.12.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someșul Mare, Moldova, Bistrița şi cursul superior al Prutului, unde au fos în creştere ușoară datorita precipitațiilor lichide căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă, evoluţiei formațiunilor de gheață și propagării.
Debitele se situează la valori cuprinse între 30-100% din mediile multianuale lunare, mai mari pe râurile din bazinele Suceava, Moldova, Trotuș, cursul mijlociu și inferior al Siretului şi mai mici pe râurile din bazinele hidrografice: Lăpuș, Someșul Mare, Crișul Negru, Crișul Alb, Bistra, Moravița, Nera, Bârlad, Jijia și pe unele râuri din bazinul Mureșului (Comlod, Feernic, Secaș, Ampoi, Râul Mare, Râul Galben), bazinul mijlociu și inferior al Oltului și bazinele superioare ale Argeșului și Ialomiței.
Formaţiunile de gheaţă existente s-au menținut fără modificări importante pe râurile din sudul și estul țării și au fost în diminuare și restrângere pe celelalte râuri.
Predomină podurile de gheață în bazinul superior și mijlociu al Oltului și sunt prezente pe Mureșul superior, Toplița, Gurghiu, Tazlău, Jijia, râurile din bazinul superior al Bistriţei, pe unii afluenţi mici ai Bârladului, pe Suceava, Trotușul superior, Milcov și Bârladul superior.
Curg sloiuri de gheață pe cursul inferior al Prutului și năboi (zăpadă îngheţată în albie) pe Răstolița și Siretul mijlociu. 
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 05 – 06.12.2018 a fost în scădere, având  valoarea  de 3200  m3/s,  sub  media  multianuală  a  lunii  decembrie   (5200 m3/s). 
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere pe sectorul Gruia – Calafat și în creștere pe sectorul Bechet – Tulcea.
 
 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
06.12.2018 ora 07.00 – 07.12. 2018 ora 07.00
 
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general staționare.
Formaţiunile de gheaţă vor fi în extindere și intensificare pe râurile din centrul și nordul țării unde vor predomina podurile de gheață și se vor menține fără modificări importante pe celelalte râuri.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENŢIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (3000 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere pe sectorul Gruia – Tr. Măgurele și în creștere pe sectorul Zimnicea – Tulcea.