Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 06.11.2021 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 
05.11.2021 ora 07.00 – 06.11.2021 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost, în general, relativ staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișuri, Arieș, Bega, Timiș, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, bazinul inferior al Mureşului, unde au fost în creștere ca urmare a precipitațiilor căzute în interval şi propagării.
Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 30-70%, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Crișul Repede, Bârzava, bazinele superioare ale Vișeului, Izei, Turului, Crișului Negru și mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Lăpuș, Crișul Alb, Moravița, Nera, Cerna, Tazlău, Jijia și izolat în bazinul Argeșului și bazinele inferioare ale Izei, Turului, Someșului, Jiului, Oltului.
Este în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ nr. 101 din 04.11.2021.
În interval a fost emisă o ATENȚIONARE HIDROLOGICĂ pentru fenomene imediate.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 05.11.2021 – 06.11.2021 a fost în creștere, având valoarea de 2300 m3/s, sub media multianuală a lunii noiembrie (4650 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creștere pe sectorul Gruia – Corabia și în scădere pe sectorul Tr.Măgurele – Tulcea.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
06.11.2021 ora 07.00 – 07.11.2021 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi, în general, relativ staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someșul Mare, Someș, Bega, Timiș, Bârzava, Moravița, Craraș, Nera, Cerna, cursurile mijlocii și inferioare ale Crasnei, Barcăului, Crișurilor și cursul inferior al Mureșului, unde vor fi în creștere ca urmare a precipitațiilor prognozate și propagării.
Sunt posibile creşteri de niveluri și debite, pe unele râuri mici din zonele de deal și de munte, mai ales pe cele din sud – vestul și centrul țării, ca urmare a precipitațiilor prognozate, slabe cantitativ.
Se menține în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ nr. 101 din 04.11.2021, până la ora 12:00.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creștere (2400 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în creştere pe sectorul Gruia – Giurgiu şi în scădere pe sectorul Oltenița – Tulcea.