Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 06.11.2020 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 05.11.2020 ora 07.00 – 06.11.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general exceptând râurile din bazinele hidrografice: Crişuri, Buzău şi bazinele inferioare ale Mureşului şi Timişului unde au fost în ușoară scădere şi cursul superior al Prutului (sector Oroftiana – Rădăuţi Prut) unde au fost în creştere prin propagare.
Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile lunare multianuale, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Tur, Crișul Negru, Bega, Timiş, Bârzava, Caraș, Nera, Buzău, bazinele superioare ale Arieșului, Jiului, Oltului, Trotușului, cursul superior al Prutului şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) în bazinele hidrografice: Bârlad, Tazlău, Râmnicu Sărat și Jijia.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 05.11 – 06.11.2020 a fost staționar, având valoarea de 5300 m3/s, peste media multianuală a lunii noiembrie (4650 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere pe sectoarele Gruia – Calafat și Călăraşi– Tulcea și în creștere pe sectorul Bechet – Olteniţa.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 06.11.2020 ora 07.00 – 07.11.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general staționare.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi staţionar (5300 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în creştere pe sectorul Gruia – Călăraşi şi în scădere pe sectorul Cernavodă – Tulcea.