Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 06.11.2019 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
05.11.2019 ora 07.00 – 06.11.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în creștere ca urmare a precipitațiilor căzute în interval și propagării pe râurile din bazinul superior al Bistriței, bazinele inferioare ale Vișeului, Izei, Turului, Lăpușului, Crasnei, Barcăului, Crișului Repede, Begăi, bazinele mijlocii și inferioare ale Someșului, Someșului Mic, Crișului Negru, Crișului Alb, Mureșului și Timișului, cursurile inferioare ale Târnavelor, Bârzavei, Carașului, Nerei și Cernei, în scădere in bazinele superioare ale Vișeului, Izei, Turului, Lăpușului, Someșului, Someșului Mic, Crasnei, Barcăului, Crișurilor, Begăi și relativ staționare pe celelalte râuri.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) râurile din bazinele hidrografice Vișeu, Iza, unele râuri mici din bazinele superioare ale Turului, Lăpușului, Mureșului, cursurile superioare ale Someșului, Someșului Mic, Arieșului, Târnavei Mici și mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe: Bega Veche, Moraviţa, Jijia, Bârlad, unii afluenţi ai Someșului (Sălăuța, Fizeș), ai Crișului Negru (Holod, Teuz), ai Mureșului (Comlod, Vișa, Secaș, Sebeș, Râul Mare), Jiului (Jaleş, Coşuştea, Amaradia) şi Oltului (Ghimbășel, Breaza, Hârtibaciu, Beica, Olteț).
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 05.11.2019 – 06.11.2019 a fost staționar, având valoarea de 1950 m3/s, sub media multianuală  a  lunii  noiembrie (4650 m3/s).   
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creștere la Gruia și pe sectorul Hârșova – Vadu Oii și în scădere pe sectoarele Calafat – Cernavodă și Brăila – Tulcea.
 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
06.11.2019 ora 07.00 – 07.11.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general în creștere ca urmare a precipitațiilor prevăzute și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Mureș, Crișuri, Bega, Timiș, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, bazinele superioare ale Jiului, Oltului, Moldovei, Sucevei, bazinul superior și mijlociu al Bistriței, unii afluenți ai Oltului mijlociu și inferior și relativ staționare pe celelalte râuri.
Sunt posibile creșteri mai însemnate de niveluri și debite pe unele râuri mici din Banat și zonele de munte, ca urmare a precipitațiilor prevăzute sub formă de aversă, izolat mai însemnate cantitativ.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creștere ușoară (2000 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în creştere pe sectorul Gruia – Bechet, în scădere pe sectorul Corabia – Vadu Oii și relativ staționare pe sectorul Brăila – Tulcea.