Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 06.10.2020 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
05.10.2020 ora 07.00 – 06.10.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișuri, Bega, Timiș, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, unde au fost în creștere ca urmare a precipitațiilor căzute în interval și propagării. 
Pe râurile din bazinele hidrografice: Jiu, Olt, Vedea, Argeş, Ialomiţa, Bârlad şi râurile din Dobrogea, debitele au fost în general staționare.
Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile lunare multianuale, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Tur, Someș, Crișuri, Mureș, Bega, Timiș, Bîrzava, Moraviţa, Caraș, pe cursul Siretului, pe Suceava şi pe cursurile  superioare ale Moldovei, Trotuşului, Putnei şi Prutului şi mai mici (sub 30%) pe unii afluenţi ai Argeșului (Arefu, Vâlsan, Râul Doamnei), Bârladului şi Prutului.
Creșteri  de niveluri și debite ca urmare a precipitațiilor  căzute în interval sub formă de aversă s-au înregistrat pe unele râuri mici din nord-vestul, centrul țării și zonele de munte.
În interval au fost emise două  ATENȚIONĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 05.10 – 06.10.2020 a fost creștere,  având  valoarea  de  4400  m3/s,  peste  media  multianuală  a lunii octombrie (3850 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele în creștere la Gruia și pe sectorul Corabia – Tulcea și în scădere pe sectorul Calafat – Bechet. 
  
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
06.10.2020 ora 07.00 – 07.10.2020 ora 07.00
 
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general în creştere ca urmare a precipitaţiilor prognozate şi propagării, exceptând râurile din bazinele hidrografice ale Vedei, Argeșului, Ialomiței, Buzăului, Putnei, Trotușului, Bârladului, bazinul inferior al Oltului, și cursurile inferioare ale Siretului și Prutului și pe râurile din Dobrogea, unde vor fi relativ staţionare.
Sunt posibile scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri mai importante de debite şi niveluri, cu depășiri ale COTELOR DE ATENȚIE, pe unele râuri aferente zonelor de deal și munte, datorită precipitațiilor mai însemnate cantitativ, sub formă de aversă, prognozate.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.
 
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi staţionar (4400 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în creştere pe sectoarele Gruia – Calafat şi Zimnicea – Tulcea şi în scădere pe sectorul Bechet – Tr.Măgurele.