Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 06.10.2019 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 05.10.2019
ora 07.00 – 06.10.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în creştere datorită precipitaţiilor prognozate şi propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Lăpuș, Crasna, Barcău, bazinul superior al Crișului Repede și numai prin propagare pe tot cursul Siretului, cursul mijlociu al Oltului, cursurile mijlocii și inferioare ale Someșului, Mureșului, Jiului, Argeșului, Ialomiței, Buzăului, Trotușului, Bistriței, Bârladului și pe cursurile inferioare ale Sucevei, Moldovei, Putnei și Rm. Sărat.
Pe râurile din bazinul Vedea, pe afluenții Prutului și Oltului inferior debitele au fost staționare, iar pe celelate, au fost în general în scădere.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Moldova, Bistrița, Ialomița, Motru, bazinele superioare ale Buzăului, Trotușului și Argeșului, cursurile superioare ale Someșului Mic, Bârzavei și Oltului (amonte s.h. Podu Olt) și pe unele râuri din Dobrogea şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) în bazinele râurilor: Mara, Jijia, pe unii afluenți ai Someșului (Șieu, Ilișua, Lonea, Fizeș, Lăpuș), Crișurilor (Vl. Roșie, Cigher), Mureșului (Niraj, Comlod, Laslea, Vișa, Secaș, Râul Mare), Jiului inferior (Coşuştea, Amaradia), Oltului inferior (Olteţ, Topolog) şi  pe cursul superior al Siretului.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 05.10.2019 – 06.10.2019 a fost în scădere,  având  valoarea  de  2300  m3/s,  sub  media  multianuală a lunii octombrie (3850 m3/s).   
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în general staţionare, exceptând sectorul Bechet – Giurgiu, unde au fost în uşoară scădere.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 06.10.2019
ora 07.00 – 07.10.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general în creştere ca efect combinat al precipitaţiilor prognozate şi propagării, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Bega, Timiș, Bârzava, Caraș, Nera, Cerna, Jiu, Vedea, Argeș, Ialomița, Buzău, Rm. Sărat, Bârlad, afluenții Oltului mijlociu și inferior, cei ai Prutului inferior și cele din Dobrogea unde vor fi staționare.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi staţionar (2300 m3/s).
În aval de Porţile de Fier, debitele vor fi în scădere ușoară pe sectorul Gruia – Bechet şi relativ staţionare pe sectorul Corabia – Tulcea.