Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 06.07.2021 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 05.07.2021 ora 07.00 – 06.07.2021 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în creștere ca urmare a precipitațiilor căzute în interval și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Siret, pe cele din Dobrogea, bazinul superior al Prutului și cursul inferior al Someșului, relativ staționare pe râurile din bazinele hidrografice: Bega, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, Vedea, Argeș, Ialomița, bazinele superioare ale Vișeului, Izei, Someșului și Mureșului, bazinul mijlociu și inferior al Oltului și cursul mijlociu și inferior al Prutului și în scădere pe celelalte râuri.
Scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu efect de inundaţii locale şi creşteri mai însemnate de niveluri şi debite s-au înregistrat pe unele râuri din bazinul Bârladului, din Dobrogea, bazinele superioare ale Vișeului și Someșului și pe unii afluenți ai Siretului și Prutului inferior.
Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 30-90%, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș (cu excepția Someșului Mic), Ialomița, Suceava, Moldova, Bistriţa, Trotuş, Putna, Rm. Sărat, bazinul superior și mijlociu al Oltului, cursul superior al Mureșului, pe unii afluenți ai Argeșului inferior și pe unele râuri din Dobrogea şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Bega Veche, Bistra, Vâlsan și  Râul Doamnei.
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 72 din 05.07.2021.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 05.07.2021 – 06.07.2021 a fost în scădere, având valoarea de 3900 m3/s, sub media multianuală a lunii iulie (5350 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere pe sectorul Gruia – Galați și relativ staționare pe sectorul Isaccea – Tulcea.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 06.07.2021 ora 07.00 – 07.07.2021 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Trotuș, Putna, Rm.Sărat, Buzău, Bârlad, cele din Dobrogea, cursul superior al Prutului și afluenții acestuia, cursurile inferioare ale Sucevei, Moldovei  și Bistriței, unde vor fi în creștere ca urmare a precipitațiilor prevăzute și propagării și râurile din bazinele hidrografice Vișeu, Iza, Caraș, Nera, Cerna, Vedea, bazinele superioare ale Someșului, Mureșului, Oltului și cursul mijlociu și inferior al Prutului, unde vor fi relativ staționare.
Sunt posibile scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu efect de inundaţii locale şi creşteri mai însemnate de niveluri şi debite, cu posibile depăşiri ale COTELOR DE APᾸRARE pe unele râuri din estul și sud- estul țării, ca urmare a precipitaţiilor mai însemnate cantitativ prevăzute sub formă de aversă. 
Se menține în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 72 din 05.07.2021.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (3800 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere.