Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 06.07.2020 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
05.07.2020 ora 07.00 – 06.07.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general în creștere datorită precipitațiilor căzute în interval și propagării și numai prin propagare pe Prut – aval Ungheni, exceptând râurile din bazinele hidrografice Crasna, Barcău, Crișuri, Someșul Mic, Bega, Timiș, Bârzava, Moravița, Caraș. Nera, Cerna, Vedea, Bârlad, Jijia, bazinul inferior al Mureșului, bazinele mijlocii și inferioare al Jiului, Argeșului, Ialomiței și pe râurile din Dobrogea, unde au fost în scădere.
Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 30-90%, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișuri, Mureș, Bega, Timiș, Bârzava, Caraș, Nera, Cerna, Jiu, Bistriţa, pe cursul Prutului, cursurile superioare al Oltului, Sucevei, Moldovei, Trotuşului şi mai mici (10-30%) pe cursul superior şi mijlociu al Jijiei şi pe râurile din bazinul Bârladului.
Se situează peste:
– COTELE DE PERICOL râul Prut la staţiile hidrometrice Prut – Drânceni (700+5) – jud. VS şi Prut – Fălciu (600+38) – jud.GL, ca urmare a tranzitării în regim controlat prin Acumularea Stânca Costeşti a viiturilor formate în amonte de intrarea în ţară.
– COTELE DE INUNDAȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Prut – Ungheni (600+2) – jud.IS, Prut – Prisăcani (520+76) – jud.IS, Prut – Oancea (550+30) – jud.GL.
– COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Prut – Şiviţa (360+26) – jud.GL și Jijia – Chipereşti (400+88) – jud.IS.
În interval a fost depășită COTA DE ATENȚIE pe râul Garda la s.h. Benic (100+8) – jud. AB.
În interval a fost emisă o ATENȚIONARE HIDROLOGICĂ pentru fenomene imediate.
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 32 din 05.07.2020.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 05.07 – 06.07.2020 a fost în creştere, având valoarea de 6700 m3/s, peste media multianuală a lunii iulie (5350 m3/s).   
În aval de Porţile de Fier debitele au fi în general fi în scădere la Gruia și pe sectorul Bechet – Tulcea și în creștere la Calafat.
 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
06.07.2020 ora 07.00 – 07.07.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general în creștere datorită precipitațiilor prognozate și propagării (și doar prin propagare pe râul Prut aval Prisăcani), exceptând râurile din bazinele hidrografice: Someșul Mic, Crasna, Barcău, Crișuri, Bega, Timiș, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, Vedea, Bârlad, Jijia și bazinele inferioare ale Mureșului, Jiului, Oltului, Argeșului, Ialomiței și pe râurile din Dobrogea, unde vor fi în scădere ușoară.
Sunt posibile scurgeri importante pe versanți, torenți, pâraie, viituri rapide cu efecte de inundații locale și creșteri mai însemnate de niveluri și debite cu depășirea COTELOR DE APĂRARE, pe unele râuri  mici din zonele de deal și de munte cu precădere în sud – vestul, centrul și sud – estul ţării, datorită averselor de scurtă durată cu caracter torențial, prognozate.
Se vor situa peste:
– COTELE DE PERICOL râul Prut la s.h. Drânceni (700+6) – jud. VS şi la s.h. Fălciu (600+41) – jud. GL, ca urmare a tranzitării în regim controlat prin Acumularea Stânca Costeşti a viiturilor formate în amonte de intrarea în ţară; 
– COTA DE INUNDAȚIE râul Prut la s.h. Prisăcani (520+75) – jud.IS și s.h. Prut – Oancea (550+45) – jud.GL;
– COTELE DE ATENȚIE râul Prut la s.h. Ungheni (400+132), Prut – Şiviţa (360+32)-jud.GL și râul Jijia la s.h. Chiperești (400+88) – jud.IS.
Se menține în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 32 din 05.07.2020.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (6600 m3/s).
Pe tot sectorul aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere.