Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 06.03.2020 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 05.03.2020 ora 07.00 – 06.03.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în creștere datorită precipitațiilor lichide căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Jiu, Suceava, Moldova, Bistrița, Trotuș, Putna, Rm. Sărat, Buzău, bazinul superior și mijlociu al Oltului și bazinul superior al Mureșului și numai prin propagare pe cursurile mijlocii și inferioare ale Someșului, Crișurilor, Mureșului, Timișului și cursurile inferioare ale Crasnei, Barcăului, Arieșului, Begăi, Bârzavei, Carașului, Nerei și Cernei.
Pe râurile din bazinele hidrografice Vedea, Argeș, Ialomița, Bârlad, pe afluenții Prutului și ai Oltului inferior și pe cele din Dobrogea debitele au fost staționare, iar pe celelalte râuri au fost în general în scădere.
Formațiunile de gheață (preponderent gheață la maluri şi izolat pod de gheaţă) existente izolat doar în bazinul superior al Bistriței au fost în diminuare, restrângere şi eliminare.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste mediile multianuale lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someș, Crișuri, Mureș (exceptând Târnavele), Bega, Timiș, Bârzava, Caraș, Nera, Cerna, Motru, Moldova, Suceava, pe cursul superior și mijlociu al Bistriței, cursurile superioare ale Trotușului și Prutului şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vedea, Bârlad, Bahlui, Jijia, pe cursul Ialomiţei, pe cursul superior al Tazlăului, pe cursul inferior al Bistriţei, pe afluenții Trotușului și Prutului, pe unii afluenți ai Jiului inferior (Coșuștea, Amaradia, Raznic), ai Oltului mijlociu şi inferior (Pârâul Nou, Cungrișoara, Mamu, Beica, Olteţ, Cerna) și ai Argeșului (Râul Doamnei, Argeşel, Cârcinov, Dâmbovnic).
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 05.03.2020 – 06.03.2020 a fost  în creștere, având valoarea de 5800 m3/s, sub media  multianuală a  lunii  martie  (6700 m3/s).   
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creștere pe sectorul Gruia – Galați și staționare pe sectorul Isaccea – Tulcea.
 
    
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 06.03.2020 ora 07.00 – 07.03.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în creștere datorită efectului combinat al precipitațiilor prognozate, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișuri, Mureș, Bega, Timiș, Bârzava, Caraş, Nera, Cerna și numai prin propagare pe cursurile inferioare ale afluențiilor de dreapta ai Siretului. 
Pe râurile din bazinele hidrografice Jiu, Vedea, Argeș, Ialomița, Bârlad, afluenții Prutului și Oltului inferior și pe cele din Dobrogea, debitele vor fi staționare, iar pe celelalte râuri vor fi în general în scădere.
Formațiunile de gheață (gheață la maluri şi izolat pod de gheaţă) existente izolat doar în bazinul superior al Bistriței vor fi în diminuare, restrângere şi eliminare.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.
 
 b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creștere (6300 m3/s).
În aval de Porţile de Fier, debitele vor fi în creștere.