Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 06.02.2021 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 
05.02.2021 ora 07.00 – 06.02.2021 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în creștere datorită efectului combinat al precipitațiilor lichide căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării pe râurile din bazinele hidrografice Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișuri, Mureş, Bega, Timiş, Bârzava, Moravița, Caraş, Nera, Cerna, Buzău, Rm Sărat, Putna, Trotuş, Bistrița, Suceava, Moldova, bazinul superior al Oltului şi pe cursul Siretului.
Pe râurile din bazinele: Jiu, Vedea şi Olt inferior debitele au fost în scădere, iar pe celelalte râuri au fost relativ staționare.
Formațiunile de gheață (gheaţă la maluri, năboi, izolat pod de gheață) existente în nordul Moldovei au fost în diminuare, restrângere și eliminare.
Debitele se situează la valori în jurul și peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Someșul Mic, Siret (exceptând râurile din bazinul hidrografic Buzău şi pe cursurile superioare ale Trotuşului şi Putnei) şi bazinul superior al Mureșului, unde sunt cuprinse între 30-90% din normalele lunare și râurile din bazinul hidrografic Bârlad unde au valori sub 30%.
Se situează peste:
COTELE DE INUNDAȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Tur – Micula (310+57)-jud.SM, Tur – Turulung (420+6)-jud. SM,
COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice Tur – Călinești Oaș (350+37)-jud. SM, Crasna – Domănești (400+71)-jud. SM, Crasna – Berveni (490+41)-jud. SM, Timiş – Grăniceri (600+48)-jud. TM, Sașa – Poieni (50) – jud. TM, Bârzava – Partoş (50+56) – jud. TM, 
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 13 din 05.02.2021.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 04.02.2021 – 05.02.2021 a fost în  creștere,  având   valoarea  de  9300 m3/s,  peste  media  multianuală  a  lunii februarie (5300 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creștere.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
06.02.2021 ora 07.00 – 07.02.2021 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în creştere datorită efectului combinat al precipitațiilor lichide în curs, celor prognozate, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișuri, Mureş, Bega, Timiş, Bârzava, Buzău, Rm Sărat, Putna, Trotuş.
Pe râurile din bazinele: Caraş, Nera, Cerna, Jiu şi Olt inferior debitele vor fi în scădere, iar pe celelalte râuri vor fi relativ staționare.
Ca urmare a propagării viiturilor formate anterior se va situa peste COTELE DE INUNDAȚIE cursul inferior al râului Tur și peste COTELE DE ATENȚIE cursurile inferioare ale Crasnei, Timișului și Bârzavei.
Formațiunile de gheață (gheaţă la maluri, năboi, izolat pod de gheață) existente, vor fi în restrângere, diminuare și eliminare.
Se menține în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 13 din 05.02.2021.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creştere (9400 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în creștere.