Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 06.02.2020 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 05.02.2020 ora 07.00 – 06.02.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în creștere ca urmare a efectului combinat al precipitațiilor lichide căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Buzău, bazinele superioare ale Someșului, Crasnei, Barcăului, Crișurilor, Mureșului, Timișului, Bârzavei, Moraviței, Carașului, Nerei, Jiului, Oltului, Argeșului, Trotușului, Sucevei, Moldovei, bazinele superioare și mijlocii ale Someșului Mic, Arieșului, Bistriței, unde au fost în scădere și râurile din bazinele hidrografice Vedea, Ialomița, cele din Dobrogea, bazinul mijlociu și inferior al Argeșului, bazinul inferior al Oltului și cursul mijlociu și inferior al Prutului, unde au fost relativ staționare.
Se situează peste:
COTELE DE INUNDAȚIE râul Tur la stațiile hidrometrice Tururlung (420+8) și Micula (310+30)-jud.SM (sector îndiguit);
 – COTA DE ATENŢIE râul Tur la staţia hidrometrică  Călinești Oaș (350+51)-jud.SM.
În interval s-au situat peste COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Lăpuş – Lăpuşel (350+2)-jud.MM, Crişul Negru – Tinca (350+56)-jud.BH și Talpoș (680+5)-jud.BH .
Formațiunile de gheață (gheață la maluri, pod de gheață) au fost în ușoară intensificare pe unele râuri mici din nordul țării. S-a intensificat curgerea de năboi pe râurile din nordul, centrul, estul țării și zonele de munte.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Crișuri, Arieş, Târnave, Moldova, Suceava, bazinele superioare și mijlocii ale Mureșului și Timișului, bazinele superioare ale Crasnei, Barcăului, Begăi, Bârzavei, Moraviței, Carașului, Nerei, Jiului, Oltului, Buzăului, Putnei, Trotușului și Bistriței şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vedea, Bârlad, Jijia, pe unii afluenți ai Jiului inferior (Coșuștea, Amaradia), ai Oltului  (Homorod, Hârtibaciu, Cungrişoara, Mamu, Beica, Olteţ) și ai Argeșului (Râul Doamnei și Neajlov).
S-a menținut în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ nr.4 din 05.02.2020 până la ora 24.00.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 05.02.2020 – 06.02.2020 a fost în creștere, având valoarea de 3200 m3/s, sub media  multianuală a lunii februarie (5300 m3/s).   
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creștere pe sectorul Gruia – Cernavodă și relativ staționare pe sectorul Hârșova – Tulcea.
 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul06.02.2020 ora 07.00 – 07.02.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general în scădere, exceptând cursurile inferioare ale râurilor: Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișuri, Târnave, Bega, Timiș, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Jiu, Olt, Bârlad, cursul mijlociu și inferior al Mureșului, unde vor fi în creștere prin propagare și râurile din bazinul hidrografic Vedea, cele din Dobrogea, bazinele mijlocii și inferioare ale Argeșului și Ialomiței și cursul mijlociu și inferior al Prutului, unde vor fi relativ staționare.
Se vor mai situa datorită propagării peste:
COTA DE INUNDAȚIE râul Tur la stația hidrometrică Micula (310+40)-jud.SM (sector îndiguit);
COTELE DE ATENŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Tur – Călinești Oaș (350+5)-jud.SM,  Tur – Turulung (360+20)-jud.SM și Crișul Negru – Zerind (600+10)-jud.AR.
Formațiunile de gheață (gheață la maluri, pod de gheață) existente vor fi în intensificare și extindere pe râurile din nordul și centrul țării și se vor menține fără modificări importante pe celelalte râuri.   
 
 b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creștere (3400 m3/s).
În aval de Porţile de Fier, debitele vor fi în creştere.