Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 06.02.2019 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 05.02.2019 ora 07.00 – 06.02.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
  Debitele au fost în creştere ca efect combinat al cedării apei din stratul de zăpadă, evoluției formațiunilor de gheață şi propagării, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Tur, Lăpuş, Crasna, Barcău, Crişul Repede, Bega, Timiş, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna, Vedea, bazinele superioare şi mijlocii ale Crişului Negru, Crişului Alb şi cursurile inferioare ale Argeşului şi Ialomiţei, unde au fost în uşoară scădere.
Pe cursul superior al Mureşului, pe Târnave şi pe râurile din Dobrogea, debitele au fost relativ staţionare. 
Creşteri mai însemnate de niveluri şi debite, datorită propagării, s-au înregistrat pe cursurile  inferioare ale Crişului Alb, Desnăţuiului şi Bahluiului, unde s-au înregistrat depăşiri ale COTELOR DE ATENŢIE, iar pe râul Tur – aval acumularea Călineşti (sector îndiguit) s-au menţinut depăşite COTELE DE APĂRARE datorită deversărilor controlate din acumularea Călineşti.
Se situează peste:
COTA DE INUNDAȚIE râul Tur la s.h Micula (310+48)-jud.SM; 
COTELE DE ATENŢIE râurile la stațiile hidrometrice: Tur – Călineşti  Oaş (350+38)-jud.SM, Tur – Turulung (360+36)-jud.SM (sector îndiguit) – datorită deversărilor controlate din acumularea Călineşti, Crişul Alb – Vaţa de Jos (350+6)-jud.HD, Crişul Alb – Chişineu Criş (600+25)-jud.AR, Ciric – Iaşi (170+8)-jud.IS şi Miletin – Şipote (150+10)-jud.IS. 
În interval s-a situat peste COTA DE ATENŢIE râul Desnăţui la staţia hidrometrică Dragoia (400+6)-jud.DJ.
Debitele se situează în general la valori peste mediile multianuale lunare , mai mici (30-90% din valorile multianuale lunare) pe Moraviţa, pe cursul superior al Mureşului şi pe unii afluenţi ai Bârladului şi Prutului. 
Formațiunile de gheață (gheaţă la mal, pod de gheaţă și sloiuri) existente pe râurile din Moldova, în bazinul superior al Mureșului și izolat în bazinul superior și mijlociu al Oltului și în Maramureș au fost în diminuare și restrângere.  
Predomină gheaţa la maluri, podurile de gheaţă fiind prezente pe cursurile superioare ale Siretului, Bistriţei, Prutului şi Jijiei şi pe unele râuri mici din bazinul Bârladului şi Prutului inferior.
Curg sloiuri pe râurile la staţiile hidrometrice: Suceava-Brodina şi Başeu-Ştefaneşti.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 05.02 – 06.02.2019 a fost în creştere, având valoarea de 5800 m3/s, sub media multianuală a lunii februarie (5300 m3/s). 
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creștere.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 06.02.2019 ora 07.00 – 07.02.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în creştere ca efect combinat al cedării apei din stratul de zăpadă, evoluției formațiunilor de gheață şi propagării, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Tur, Lăpuş, Crasna, Barcău, Crişuri, Bega, Timiş, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna, Vedea şi cursurile inferioare ale Argeşului şi Ialomiţei, unde vor fi în uşoară scădere.
Pe cursul superior al Mureşului, pe Târnave şi pe râurile din Dobrogea, debitele vor fi relativ staţionare. 
Se vor menţine peste COTELE DE ATENŢIE, datorită propagării, râul Tur – aval acumularea Călineşti (sector îndiguit) datorită deversărilor controlate din acumularea Călineşti şi cursurile inferioare ale Crişului Alb şi Crişului Negru.
Formaţiunile de gheaţă vor fi în diminuare şi restrângere.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creştere (6300 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în creştere.