Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 06.02.2018 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 06.02.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în creștere prin propagare pe cursurile mijlocii şi inferioare ale Mureşului, Oltului, Vedei, Ialomiţei şi pe cele ale afluenţilor Siretului, precum şi pe cursurile inferioare ale Turului, Someşului,  Crasnei, Crişurilor, Timişului, Jiului, Argeşului şi Neajlovului .
Pe râurile din bazinul Prutului, pe cursul Siretului şi pe cele din Dobrogea debitele au fost staţionare, iar pe celelalte au fost, în general, în scădere. 
Se situează peste:
COTELE DE ATENŢIE râurile la stațiile hidrometrice: Tur- Călineşti Oaş (350+1)-jud.SM, Tur-Micula (300+40 )-jud.SM şi Crasna-Domăneşti   (400+4)-jud.SM.
 Debitele se situează în general la valori peste mediile multianuale lunare exceptând râurile din bazinele hidrografice: Bârzava şi Prut unde au valori cuprinse între 30-90% din acestea şi cele din bazinele Bârlad şi Jijia unde se situează la sub 30%.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, pod de gheaţă) prezente pe râurile din centrul și estul țării au fost  în uşoară diminuare.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 05.02.2018 – 06.02.2018 a fost în creştere,  având  valoarea  de  6400  m3/s, peste  media  multianuală  a  lunii ianuarie (4950 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere pe sectoarele Gruia – Tr. Măgurele și Cernavodă – Tulcea și în creștere pe sectorul Zimnicea – Călărași.
 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 06.02.2018 – 07.02.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general în scădere, exceptând cursurile inferioare ale Someşului, Timişului, Oltului, Vedei, Ialomiţei, Bârladului, afluenţilor Siretului şi cursul mijlociu şi inferior al Siretului unde vor fi în creştere prin propagare, precum şi râurile din bazinul Prutului şi cele din Dobrogea unde vor fi relativ staţionare.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, pod de gheaţă) prezente pe râurile din centrul și estul țării vor fi în uşoară diminuare.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENŢIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creştere  (6700 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în creștere la Gruia şi pe sectorul Călăraşi – Vadu Oii și în pe scădere sectoarele Calafat – Olteniţa şi Brăila – Tulcea.