Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 06.01.2022 ora 07.00

Situația hidrologică pe râuri și Dunăre în intervalul 05.01.2022 ora 07.00 – 06.01.2022 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în creştere ca urmare a efectului combinat al precipitațiilor căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă şi propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș (cu excepția Someșului Mic, unde au fost staționare), bazinul superior al Mureșului, cursul superior şi mijlociu al Bistriţei, cursurile mijlocii şi inferioare ale Sucevei, Moldovei, Trotuşului, Putnei și cursul superior al Prutului, relativ staționare pe râurile din bazinele hidrografice: Someșul Mic, Crasna, Barcău, Crișul Repede, Jiu, Vedea, cele din Dobrogea, bazinele superioare ale Crișului Negru și Crișului Alb, bazinele mijlocii și inferioare ale Oltului și Argeșului și în scădere pe celelalte râuri.
Se situează peste:
COTELE DE INUNDAȚIE râul Tur  la stațiile hidrometrice: Călinești Oaș (420+14)-jud.SM și Micula (310+31)-jud.SM (sectoare îndiguite);
COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Tisa – Valea Vișeului (151+39)-jud.MM, Tur – Turulug (360+47)-jud.SM, Valea Rea – Huța Certeze (170+15)-jud.SM și Firiza – Firiza (110+5)-jud.MM.
Debitele se situează la valori în jurul și peste mediile lunare multianuale pe majoritatea râurilor, exceptând pe cele din bazinele hidrografice: Bega Veche, Bega, Bistra, Bârzava, Caraș,  bazinele mijlocii și inferioare ale Crasnei, Jiului, Bârladului, Jijiei, bazinele inferioare ale Argeșului și Oltului și unele râuri din Dobrogea, unde se situează sub mediile lunare multianuale , cu valori cuprinse între între 30 – 80% din normalele lunare.
Formațiunile de gheață (gheață la maluri, sloiuri, pod de gheață) existente pe râurile din Moldova au fost în diminuare și restrângere.  
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 3 din 05.01.2022.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) în intervalul 05.01.2022 – 06.01.2022 a fost în creștere, având valoarea de 7000 m3/s, peste media multianuală a lunii ianuarie (4950 m3/s).
În aval de Porțile de Fier debitele au fost în scădere pe sectorul Gruia – Corabia și în creștere pe sectorul Tr. Măgurele – Tulcea.
 
Prognoza hidrologică pe râuri și Dunăre în intervalul 06.01.2022 ora 07.00 – 07.01.2022 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în creștere ca urmare a precipitațiilor lichide prognozate, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării pe râurile din bazinele: Tur, bazinul mijlociu și inferior al Someșului, cursurile inferioare ale Vișeului, Izei, Lăpușului, cursul mijlociu și inferior al Bistriței și cursul superior al Prutului, relativ staționare pe râurile din bazinele hidrografice: Someșul Mic, Crasna, Barcău, Crișul Repede, Arieș, Jiu, Vedea, cele din Dobrogea, bazinele superioare ale Vișeului, Izei, Someșului, Crișului Negru, Crișului Alb, Mureșului, Begăi, Timișului, Bistriței, Moldovei, Sucevei și bazinul mijlociu și inferior al Oltului și în scădere pe celelalte râuri.
Sunt posibile mici creșteri de niveluri și debite ca urmare a precipitațiilor prevăzute și cedări apei din stratul de zăpadă pe unele râuri mici din zonele de deal și munte.
Formațiunile de gheață (gheață la maluri, sloiuri, pod de gheață) existente pe râurile din Moldova se vor menține fără modificări importante și își vor face apariția curgerile de năboi (zăpadă înghețată în albie) pe râurile de munte din vestul, nordul și centrul țării. 
Se va mai situa peste COTA DE INUNDAȚIE râul Tur pe sectorul aval acumularea Călinești Oaș (sector îndiguit) și peste COTELE DE ATENȚIE cursurile inferioare ale Vișeului și Izei.
Se menține în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 3 din 05.01.2022.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) va fi staționar (7000 m3/s).
În aval de Porțile de Fier debitele vor fi în creștere pe sectoarele Gruia – Calafat și Giurgea – Tulcea și în scădere pe sectorul Bechet – Zimnicea.