Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 06.01.2021 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 05.01.2021 ora 07.00 – 06.01.2021 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în creștere datorită precipitațiilor prognozate, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării, exceptând râurile din bazinul superior al Jiului, bazinul inferior al Oltului (cu excepția cursului Oltețului, unde au fost în creștere) și pe cursul superior al Prutului, unde vor au fost în scădere ușoară. Pe râurile din bazinele: Vedea, Bârlad, Moldova, Suceava, bazinul inferior al Argeșului, bazinul mijlociu și inferior al Prutului, cursul superior al Siretului, debitele au fost relativ staționare.
Debitele se situează la valori peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vedea, Neajlov, Bârlad şi Jijia unde sunt cuprinse între 30-70% din normalele lunare. 
Formațiunile de gheață (gheaţă la maluri) existente în bazinele superioare ale Bistriței şi Moldovei s-au menținut fără modificări importante.
În interval s-au situat peste:
COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Talna – Pășunea Mare (270+4)-jud.SM, Ier – Ghilești (250+18)-jud. SM, Cigher – Chier (300+7)-jud. AR, Timiș – Lugoj (150+16)-jud.TM, Sebeș – Turnu Ruieni (250+2)-jud. CS, Caraș – Carașova (140+2)-jud. CS, Sebeș – Turnu Ruieni (250+)-jud.CS, Caraș – Carașova – (140+2)-jud.CS, Gîrliște – Gîrliște (70+8)jud. CS, Ciclova – Vrăniuț (150+4)-jud. CS, Chizdia – Ghizela (250)-jud. TM, Desnățui – Călugărei (150+38)-jud. DJ, Gilort – Turburea (450+30)-jud. GJ, Olteț – Oteteliș (170+22)-jud. VL, Teleajen – Moara Domnească (350+70)-jud.PH.
Se situează peste: 
COTA DE PERICOL râul Jiu la stația hidrometrică Răcari (485+5)-jud.DJ;
COTELE DE INUNDAȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Tur – Micula (310+5)-jud.SM (deversare din Călinesti Oaş, sector îndiguit), Pogoniș – Valeapai (250+40)-jud. CS, Bârzava – Gătaia (375+16)-jud. TM, 
COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Tur – Turulung (360+23)-jud. SM, Crasna – Domănești (400+68)-jud. SM, Crișul Negru – Tinca (350+38)-jud. BH, Bârzava – Partoș (50+4)-jud. TM, Jiu – Rovinari (280+50)-jud. GJ, Jiu – Filiași (300+64)-jud.DJ, Jiu – Podari (300+27)-jud. DJ , Orlea – Celei (180+55)-jud.GJ, Coşuştea – Corcova (250+48)-jus.MH, Motru – Broşteni (450+6)-jud.MH, Husnița – Strehaia (300+84)-jud.MH.
În interval au fost emise o ATENȚIONARE HIDROLOGICĂ și două AVERTIZĂRI HIDOROLOGICE  pentru fenomene imediate.
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICA nr. 2 din 05.01.2021
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 05.01.2021 – 06.01.2021 a fost staționar, având valoarea de 7100 m3/s, peste media multianuală a lunii ianuarie (4950 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creștere. 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 06.01.2021 ora 07.00 – 07.01.2021 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general în creștere datorită precipitațiilor prognozate, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vedea, Bârlad, Moldova, Suceava, Jijia, bazinul inferior al Argeșului, cursul superior al Siretului și pe râurile din Dobrogea, unde vor fi relativ staționare și pe cursul superior și mijlociu al Prutului unde vor fi în scădere.
Formațiunile de gheață (gheaţă la maluri) existente în bazinele superioare ale Bistriței și Moldovei  vor fi în diminuare, restrângere şi ușoară eliminare.
Se vor situa peste:
COTELE DE INUNDAȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Bârzava – Gătaia (375+35)-jud. TM, Jiu – Răcari (430+20)-jud. DJ;
COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Tur – Turulung (360+30)-jud. SM,  Tur – Micula (270+20)-jud.SM (deversare din Călinesti Oaş, sector îndiguit), Tur – Turulung (360+50)-jud. SM, Crasna – Domănești (400+50)-jud. SM, Crișul Negru – Tinca (350+70)-jud. BH, Pogoniș – Valeapai (200+10)-jud. CS, Jiu – Rovinari (280+2)-jud. GJ, Jiu – Filiași (300+20)-jud.DJ, Jiu – Podari (300+60)-jud. DJ , Husnița – Strehaia (300+10)-jud.MH.
Se menține în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICA nr.2 din 05.01.2021 până la ora 16:00.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi staționar (7100 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere la Gruia și în creştere pe sectorul Calafat – Tulcea.