Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 05.12.2018 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 04.12.2018 ora 07.00 – 05.12.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Bistrița, bazinele superioare și mijlocii ale Someșului și Mureșului unde au fost în creștere ca urmare a precipitațiilor căzute în interval și diminuării formațiunilor de gheață și cursul inferior al Mureșului unde au fost în scădere.
Debitele se situează la valori cuprinse între 30-100% din mediile multianuale lunare, mai mari pe râurile din bazinele Suceava, Moldova, Trotuș, cursul mijlociu și inferior al Siretului şi mai mici pe râurile din bazinele hidrografice: Iza, Tur, Lăpuș, Someșul Mare, Crasna, Barcău, Crișul Negru, Crișul Alb, Bistra, Moravița, Nera, Bârlad, Jijia și pe unele râuri din bazinul Mureșului (Comlod, Feernic, Secaș, Ampoi, Râul Mare, Râul Galben), bazinul mijlociu și inferior al Oltului și bazinele superioare ale Argeșului și Ialomiței.
Formaţiunile de gheaţă existente s-au menținut fără modificări importante pe râurile din sudul și estul țării și au fost în diminuare și restrângere pe celelalte râuri.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 04 – 05.12.2018 a fost staţionar, având  valoarea  de 3400  m3/s,  sub  media  multianuală  a  lunii  decembrie   (5200 m3/s). 
În aval de Porţile de Fier debitele au fost scădere la Gruia și în creștere pe sectorul Calafat – Tulcea.
 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 05.12.2018 ora 07.00 – 06.12. 2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi relativ staționare, exceptând râurile din bazinul mijlociu și inferior al Someșului, bazinul mijlociu al Mureșului, unde vor fi în creștere prin propagare și râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, bazinele superioare ale Someșului și Mureșului, unde vor fi în scădere.
Formaţiunile de gheaţă vor fi în extindere și intensificare.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENŢIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (3200 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere pe sectorul Gruia – Calafat și în creștere pe sectorul Bechet – Tulcea.