Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 05.10.2019 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
04.10.2019 ora 07.00 – 05.10.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general în creştere ca urmare a  precipitaţiilor căzute în interval şi propagării, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Bega, Timiș, Moravița, Caraș, Nera, bazinul superior al Bârzavei și cursul Prutului, unde au fost relativ staţionare și râurile din bazinele superioare ale Turului, Lăpușului, Crasnei, Barcăului, Someșului Mic, Crișurilor, unde au fost în scădere ușoară.
Creşteri mai însemnate de niveluri şi debite ca urmare a precipitaţiilor mai importante cantitativ prevăzute s-au înregistrat pe râurile mici din Moldova și Dobrogea.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinul hidrografic Motru, cursurile superioare ale Someșului Mic, Bârzavei și Oltului (amonte s.h. Sf. Gheorghe) și pe unele râuri din Dobrogea şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) în bazinele râurilor: Mara, Jijia, pe unii afluenți ai Someșului (Șieu, Ilișua, Lonea, Fizeș, Lăpuș), Crișului Negru (Vl. Roșie), Mureșului (Niraj, Comlod, Laslea, Vișa, Domald, Secaș, Strei, Râul Mare), Jiului inferior (Coşuştea, Amaradia), Oltului inferior (Olteţ, Topolog) şi  pe cursul superior al Siretului.
În interval a fost emisă o ATENȚIONARE HIDROLOGICĂ pentru fenomene imediate.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 04.10.2019 – 05.10.2019 a fost staţionar,  având  valoarea  de  2400  m3/s,  sub  media  multianuală a lunii octombrie (3850 m3/s).   
În aval de Porţile de Fier debitele au fost relativ staţionare, exceptând sectorul Gruia – Bechet, unde au fost în uşoară scădere.
 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
05.10.2019 ora 07.00 – 06.10.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general în creştere ca efect combinat al precipitaţiilor prevăzute şi propagării, exceptând cursurile inferioare ale râurilor Bega, Timiș, Bârzava, Caraș, Nera și cursul Prutului, unde vor fi relativ staţionare și râurile din Dobrogea și din bazinele superioare ale Jijiei și Bârladului, unde vor fi în scădere.
Sunt posibile creşteri mai importante de niveluri şi debite ca urmare a precipitaţiilor mai însemnate cantitativ prevăzute pe unele râurile mici din nord-vestul țării.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere ușoară (2300 m3/s).
În aval de Porţile de Fier, debitele vor fi în scădere ușoară pe sectorul Gruia – Giurgiu şi relativ staţionare pe sectorul Oltenița – Tulcea.