Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 05.09.2020 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
04.09.2020 ora 07.00 – 05.09.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vedea, Argeş, Ialomiţa, Buzău, Rm.Sărat, Putna, Trotuş, Bârlad, cursul superior şi mijlociu al Oltului şi râurile din Dobrogea unde au fost în creştere datorită precipitaţiilor căzute în interval şi propagării, iar pe cursurile superioare ale Someşului Mare, Mureşului, Târnavelor, Sucevei, Moldovei şi Bistriţei debitele au fost în scădere.
Creșteri de niveluri și debite ca urmare a precipitațiilor căzute în interval sub formă de aversă şi cu caracter torenţial s-au înregistrat  pe unele râuri mici din zonele de deal şi munte din sud – estul țării.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-80% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul normalelor lunare) pe Someşul Mic, unii afluenţi din bazinul superior şi mijlociu al Oltului, unii afluenţi din bazinul superior al Argeşului, Ialomiţa (bazin superior), Prahova şi pe cursul superioar al Trotuşului şi mai mici (sub 30%) pe râurile din bazinul hidrografic Bârlad şi pe afluenţii Prutului.
În interval a fost emisă o AVERTIZARE HIDROLOGICĂ pentru fenomene imediate. 
A fost în vigoare ATENŢIONAREA HIDROLOGICĂ nr. 52 din 03.09.2020 păna la ora 16:00.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 04.09 – 05.09.2020 a fost în  creştere, având   valoarea   de  3400  m3/s,  sub  media  multianuală a lunii septembrie  (3800 m3/s).   
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creştere pe sectorul Gruia – Calafat şi în scădere pe sectorul Bechet – Tulcea.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
05.09.2020 ora 07.00 – 06.09.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice superioare ale: Vedei, Argeşului, Ialomiţei, Prahovei, Buzăului, Rm.Sărat, Putnei, Trotuşului, Oltului superior şi mijlociu unde vor fi în scădere.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creştere (3800 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în creştere pe sectorul Gruia – Zimnicea şi în scădere pe sectorul Giurgiu – Tulcea.