Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 05.08.2019 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 04.08.2019 ora 07.00 – 05.08.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în creştere prin propagare pe cursurile mijlocii şi inferioare ale Someşului, Crasnei, Barcăului, Crişurilor, Mureşului, Târnavelor, Begăi, Timişului, Jiului, Oltului, Argeşului, Ialomiţei, Sucevei, Moldovei, Bistriţei, Trotuşului, Putnei, Rm. Sărat, Buzăului, Bârladului şi pe cursurile inferioare ale Vişeului, Izei, Turului, Bârzavei, Moraviţei, Caraşului, Nerei şi Cernei.
Pe râurile din bazinul Vedei, pe cele din bazinul Prutului şi pe cursul superior al Bârladului, debitele au fost relativ staţionare şi în scădere pe celelalte râuri.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Someş, Crişuri, Mureş, Bega, Timiş, Caraş, Nera, Jiu, Olt, Argeş, Ialomiţa, Moldova, Bistriţa, Trotuş, Putna şi Buzău şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe Moraviţa, afluenții Bârladului, pe Sitna și Jijia.
În interval au fost emise 2 ATENȚIONĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.
În interval s-au situat peste:
COTA DE INUNDAŢIE râul Topolog la staţia hidrometrică Saraiu (400+15)-jud.CT;
COTA DE ATENŢIE râul Casimcea la staţia hidrometrică Cheia (150+5)-jud.CT.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 04.08 – 05.08.2019 a fost în creştere având valoarea de 3600 m3/s, sub media multianuală a lunii iulie (5350 m3/s).   
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în creștere pe sectorul Gruia – Galați şi staționare pe sectorul Isaccea – Tulcea.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 05.08.2019 ora 07.00 – 06.08.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general în scădere, exceptând cursul mijlociu şi inferior al Mureşului şi cursurile inferioare ale: Someşului, Begăi, Timişului, Jiului, Argeşului, Ialomiţei, Bistriţei, Buzăului şi Bârladului, unde vor fi în creștere prin propagare.
Pe râurile din bazinul Vedei debitele vor fi relativ staţionare.
Sunt posibile scurgeri importante pe versanți, torenți, pâraie și creșteri mai importante de niveluri și debite, cu depășirea COTELOR DE APĂRARE pe unele râuri mici din zonele de deal și de munte, cu precădere din jumătatea de nord a țării, datorită precipitațiilor sub formă de aversă, prognozate.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creștere (3700 m3/s).
În aval de Porţile de Fier, debitele vor fi în creştere pe sectorul Gruia – Isaccea şi staţionare la Tulcea.