Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 05.07.2021 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 04.07.2021 ora 07.00 – 05.07.2021 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost, în general, în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Mureș, bazinul superior și mijlociu al Oltului, bazinele superioare ale Trotușului, Bistriței, Moldovei, Sucevei, cursurile mijlocii și inferiorare ale Crasnei, Barcăului, Crișului Repede, Crișului Negru, cursul inferior al Ialomiței, cursurile superioare ale Siretului și Prutului, unde au fost în creștere ca urmare a efectului combinat al precipitațiilor căzute în interval și propagării. 
Pe râurile din bazinele hidrografice: Bega, Timiș, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna și Bârlad, debitele au fost relativ staționare.
Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 30-90%, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someșul Mare, Someș, Crasna, Barcău, Argeș, Ialomița, bazinele superioare ale Crișului Negru, Crișului Repede, bazinul superior și mijlociu al Oltului, cursul mijlociu al Mureșului, pe unele râuri din Dobrogea şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Bega Veche, Bistra, Vâlsan, Râul Doamnei.
Este în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ nr. 71 din 04.07.2021.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 04.07.2021 – 05.07.2021 a fost în scădere, având valoarea de 4000 m3/s, sub media multianuală a lunii iulie (5350 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere pe sectorul Gruia – Brăila și relativ staționare pe sectorul Galați – Tulcea.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 05.07.2021 ora 07 – 06.07.2021 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi, în general, în creștere, ca urmare a precipitațiilor prognozate și propagării, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Someșul Mic, Crasna, Barcău și Crișuri, unde vor fi în scădere ușoară și râurile din bazinele hidrografice: Bega, Timiș, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, Jiu, Vedea, bazinul inferior al Oltului și bazinele mijlocii și inferioare ale Argeșului și Ialomiței, unde vor fi relativ staționare.
Sunt posibile scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu efect de inundaţii locale și creşteri mai importante de niveluri şi debite, cu posibile depășiri ale COTELOR DE APĂRARE, pe unele râuri din zonele de deal şi munte din nordul, centrul și estul țării datorită  precipitaţiilor prognozate, sub formă de aversă, cu caracter torențial și însemnate cantitativ. 
Se menține în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ nr. 71 din 04.07.2021.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi staționar (4000 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere.