Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 05.07.2019 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 04.07.2019 ora 07.00 – 05.07.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în creștere ca urmare a precipitațiilor căzute în interval și propagării râurile din bazinele mijlocii și inferioare ale afluenților Siretului (cu excepția Sucevei, unde au fost staționare), bazinele superioare și mijlocii ale Argeșului, Ialomiței, pe cursurile mijlocii ale Someșului, Mureșului, Oltului, cursurile inferioare ale Crișului Repede, Crișului Negru, Târnavelor și afluenții Prutului, relativ staționare pe râurile din bazinele hidrografice: Caraș, Nera, Cerna, Jiu, cele din Dobrogea, bazinele inferioare ale Oltului, Argeșului, Ialomiței și pe râul Prut și în scădere pe celelalte râuri. 
Creșteri izolate de niveluri și debite s-au mai înregistrat pe unii afluenți ai Jiului și Oltului inferior și pe unele râuri mici din bazinul hidrografic Moldova.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Prahova, Buzău, Bistrița, Moldova, bazinele superioare ale Mureșului, Oltului, Ialomiţei, bazinul superior și mijlociu al Trotușului, pe cursurile mijlocii și inferioare ale Begăi și Timișului, pe cursul Prutului și pe unui afluenți ai Jiului  și Argeșului inferior şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice Jijia, Sitna, Bahlui şi pe unii afluenţi ai Mureşului inferior (Domald, Secaș, R. Mare, Strei).
Se situează peste COTA DE ATENŢIE râul Prut la staţia hidrometrică Şiviţa (360+58)-jud.GL.
A fost în vigoare ATENŢIONAREA HIDROLOGICĂ nr. 49 din 03.07.2019 până la ora 1000.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 04.07 – 05.07.2019 a fost în scădere, având valoarea de 5000 m3/s, sub media multianuală a lunii iulie (5350 m3/s).   
În aval de Porţile de Fier, debitele au fost în scădere.
 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 05.07.2019 ora 07.00 – 06.07.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general în scădere, exceptând cursurile inferioare ale râurilor: Someș, Mureș, Argeș, Ialomița, Buzău, Rm. Sărat, Putna, Trotuș, Bistrița, Bârlad, unde vor fi în creștere ca urmare a precipitațiilor prevăzute și propagării și râurile din bazinele hidrografice Caraș, Nera, Cerna, Jiu, Vedea, cele din Dobrogea, bazinul inferior al Oltului și râul Prut, unde vor fi relativ staționare.
Sunt posibile scurgeri importante pe versanți, torenți, pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundații locale și creșteri mai însemnate de debite și niveluri pe unele râuri mici din sudul țării și zonele de munte, ca urmare a precipitaţiilor prevăzute sub formă de aversă.
Se va situa peste COTA DE ATENŢIE râul Prut la staţia hidrometrică Şiviţa (360+50)-jud.GL.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (4800 m3/s).
În aval de Porţile de Fier, debitele vor fi în scădere.