Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 05.07.2018 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 05.07.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general în scădere, exceptând cursul inferior al Mureșului și cursul mijlociu și inferior al Prutului, unde au fost în creștere prin propagare.
Debitele se situează la valori mai mari de 100% din mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Tur, Lăpuș, Crasna, Barcău, Crișuri, Timiş, Bârzava, Nera, Cerna, Motru, pe cursurile inferioare ale Izei și Argeșului și pe unii afluenți ai Bârladului, unde se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare.
Se situează peste:
– COTA DE INUNDAȚIE râul Olt la stația hidrometrică Hoghiz (350+64)-jud.BV;
– COTA DE ATENȚIE râul Miletin la stația hidrometrică Hâlceni (250+8)-jud.IS.
  
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 04.07 – 05.07.2018 a fost în creştere, având valoarea de 5500 m3/s, peste media multianuală a lunii iulie (5350 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creștere.
 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 05.07.2018 – 06.07.2018 ora 07.00
 
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general în scădere, exceptând cursul inferior al Prutului, unde vor fi în creștere prin propagare. 
Se va mai situa peste COTA DE ATENȚIE râul Olt la stația hidrometrică Hoghiz (300+60)-jud.BV.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi staţionar (5500 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în creștere pe sectorul Gruia – Brăila şi la Tulcea şi în scădere pe sectorul Galaţi – Isaccea.