Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 05.06.2019 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 04.06.2019 ora 07.00 – 05.06.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general în creştere ca urmare a precipitaţiilor căzute în interval şi propagării, exceptând cursul mijlociu şi inferior Someşului, şi cursurille inferioare ale Crasnei, Barcăului, Crişurilor, Mureşului, Begăi şi Timişului unde vor fi în scădere.
Pe râurile din Dobrogea, debitele vor fi relativ staţionare.
S-au înregistrat scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu efecte de inundații locale și creșteri de debite și niveluri pe unele râuri din Moldova, Muntenia, estul Olteniei și sudul Transilvaniei, cu depășiri ale COTELOR DE APĂRARE, ca urmare a precipitaţiilor, sub formă de aversă, căzute în interval, mai însemnate cantitativ și propagării, fenomenele fiind mai intense în bazinul Bârladului și al Jijiei.
Debitele se situează în jurul și peste mediile multianuale lunare, exceptând unele râuri din Dobrogea, unde se situează la valori cuprinse între 30 – 90% din normalele lunare.
Se situează peste:
COTELE DE INUNDAŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Crasna – Domănești (500+5)-jud.SM, Bega – Balinţ (550+20)-jud.TM, Teleajean – Moara Domnească (450+8)-jud.IF, Miletin – Şipote (250+40)-jud.IS, Prut – Şiviţa (435)-jud.GL,
COTELE DE ATENŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Tur – Micula (270)-jud.SM, Crasna – Berveni (490+80)-jud.SM, Cigher – Chier (300+35)-jud.AR, Timiş – Grăniceri (600+104)-jud.TM, Bârzava – Partoș (50+72)-jud.TM, Moravița – Moravița (250+20)-jud. TM, Jiu – Răcari (330)-jud.DJ, Olt – Hoghiz (300+7)-jud.BV, Neajlov – Călugăreni (220+8)-jud. GR, Neajlov – Vadu Lat (150+42)-jud. GR, Sabar – Vidra (360+14)-jud. IF, Cioranii de jos – Cricovul Sărat (230+50)-jud.PH, Vaslui – Codăeşti (400+78)-jud.VS, Dobrovăţ – Codăeşti (400+62)-jud.VS, Bârlad – Negrești (500+138)-jud. VS, Bârlad – Tecuci (300+9)-jud.GL, Sitna – Todireni (250+77)-jud.BT, Jijia – Todireni (210+50)-jud.BT,  Jjia – Chipereşti (400+19)-jud.BT, Jijia – Dângeni (380+9)-jud.BT, Vaslui – Codăieşti (400+78)-jud.VS, Dobrovăţ – Codăeşti (400+57)-jud.VS, Tutova – Puieşti (250+41)-jud.VS, Racova – Puşcaşi (340+10)-jud.VS, Crasna – Vineteşti (340+40)-jud.VS, Prut – Prisăcani (450+60)-jud. IS, Prut – Fălciu (500+38)-jud.VS, Prut – Oancea (440+84)-jud. GL.
În interval s-au situat peste:
COTA DE PERICOL râul Teslui la s.h. Teslui (400+40)-jud.OT
COTELE DE INUNDAȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Moara Domnească (450+8)-jud.PH, Neajlov – Vadu Lat (200+1)-jud. GR, Bârlad – Negrești (640+20)-jud. VS, Tutova – Rădeni (300+80)-jud.VS,
COTA DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Bega – Făget (220+14)-jud.TM, Beliu – Beliu (300+78)-AR, Sârtiş – Siad (200+50)-jud.AR, Căzăneşti – Cungrea Mică (200+25)-jud.OT, Vedea – Buzeşti (350+77)-jud.OT, Buzău – Sita Buzăului (225+25)-jud.BZ, Slănic – Cernăteşti (200+16)-jud.BZ, Rebricea – Rateşu Cuzei (400+23)-jud.VS,
 
Este în vigoare AVERTIZEA HIDROLOGICĂ nr. 29 din 04.06.2019.
În interval au fost emise 2 AVERTIZĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate. 
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 04.06 – 05.06.2019 a fost în creștere, având valoarea de 10500 m3/s, peste media multianuală a lunii iunie (6400 m3/s).   
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creștere.
Nivelurile se situează peste FAZA I DE APĂRARE la stațiile hidrometrice: Gruia (610+22)-jud.MH, Calafat (550+6)-jud.DJ, Isaccea (380+27) și Tulcea (320+13) – jud. TL.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 05.06.2019 ora 07.00 – 06.06.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general în creştere ca urmare a  precipitaţiilor în curs, celor prognozate şi propagării. 
Sunt posibile scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundații locale și creșteri de debite și niveluri, cu precădere pe unele râuri din zonele de deal și munte, cu posibile depășiri ale COTELOR DE APĂRARE, ca urmare a  precipitaţiilor prevăzute sub formă de aversă, izolat mai însemnate cantitativ.
Datorită propagării viiturilor formate anterior, se vor situa peste:
COTELE DE ATENȚIE  cursurile inferioare ale râurilor: Tur, Crasna, Timiș, Bârzava, Neajlov, Bârlad și tot cursul Prutului cu valori cuprinse între 10 – 100 cm.
Se menţine în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 29 din 04.06.2019.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi fi în creștere (11200 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în creştere. 
Nivelurile se vor situa peste FAZA I DE APĂRARE pe sectorul pe sectorul Gruia – Calafat şi Isaccea – Tulcea-jud.TL, cu valori cuprinse între 1-15 cm