Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 05.06.2018 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 05.06.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general în creştere datorită precipitaţiilor căzute în interval şi propagării pe cursurile mijlocii şi inferioare ale râurilor din Maramureş şi Crişana, pe râurile din Banat, vestul Olteniei, în bazinele superioare ale Mureşului, Oltului, Argeşului şi Ialomiţei şi pe râurile din Dobrogea. În bazinele superioare ale râurilor: Vișeu, Iza, Tur, Lăpuș, Someș, Crasna, Barcău,  Crișuri, Mureș mijlociu şi inferior, Moldova, Bistriţa şi Trotuş debitele au fost în scădere usoară, iar pe celealte râuri, relativ staţionare.
Datorită precipitaţiilor sub formă de aversă, cu caracter torenţial şi mai însemnate cantitativ, s-au înregistrat scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri rapide de debite şi niveluri pe unele râuri mici din nord-vestul, centrul şi sud-estul ţării.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-50% din mediile multianuale lunare, mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Târnava Mare, pe unii afluenţi ai Oltului superior şi mijlociu, pe unii afluenţi ai Argeşului superior, pe Siret şi unii afluenti ai săi (Suceava, Moldova, Putna, Rm.Sărat, Bârlad) şi pe afluenţii Prutului şi mai mari (60-90% din normalele lunare) în bazinul Jiului şi pe râurile din Dobrogea.
În interval au fost emise şapte ATENŢIONĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 04.06 – 05.06.2018 a fost staţionar, având valoarea de 4500 m3/s, sub media multianuală a lunii iunie (6400 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere.
 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 05.06.2018 – 06.06.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general staţionare pe râurile din bazinele hidrografice: Olt inferior, Vedea, Argeş, Ialomiţa, Siret şi Prut. Pe celelalte râuri debitele vor fi în scădere uşoară, exceptând cursurile mijlocii şi inferioare ale râurilor din Banat, cursul mijlociu şi inferior al Jiului, cursurile mijlocii ale Mureşului şi Oltului unde vor fi în creştere prin propagare şi  râurile din Dobrogea unde vor fi în creştere datorită efectului combinat al precipitaţiior prognozate şi propagării.
Sunt posibile scurgeri importante pe versanţi, pâraie, viituri rapide cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri rapide de niveluri şi debite pe unele râuri din  zonele de deal şi munte, ca urmare a precipitaţiilor prevăzute sub formă de aversă şi caracter torenţial, izolat mai însemnate cantitativ.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (4400 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere.