Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 05.03.2020 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 04.03.2020 ora 07.00 – 05.03.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general în creștere ca urmare a efectului combinat al precipitațiilor căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Crasna, Bega, Timiş, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna, Jiu, Buzău, Putna, Trotuș, bazinele superioare  și mijlocii ale Barcăului, Crișurilor, Mureșului și Oltului, în scădere pe cursurile inferioare ale Barcăului, Crișurilor și Mureșului și relativ staționare pe celelalte râuri.
Creșteri de niveluri și debite ca urmare a precipitațiilor cu caracter torențial căzute în interval s-au mai înregistrat și pe unii afluenți din zona deluroasă ai Oltului inferior, Mureșului inferior și ai Argeșului superior.
Ca urmare a precipitaţiilor mai însemnate cantitativ căzute în interval, izolat sub formă de aversă și cedării apei din stratul de zăpadă s-au înregistrat scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu efecte de inundaţii locale şi creşteri importante de niveluri, cu atingerea și depășirea COTELOR DE ATENȚIE, pe unele râuri din Banat.
Din datele primite până la ora 06:00, se situează peste COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Sebeș – Turnu Ruieni (250+12)-jud.CS, Gârliște – Gârliște (70+5)-jud.CS și Caraș – Carașova (140+3)-jud CS.
În interval s-a situa peste COTA DE ATENȚIE râul Gladna la stația hidrometrică Firdea (110+2)-jud.TM.
Formațiunile de gheață (preponderent gheață la maluri şi izolat pod de gheaţă) existente izolat doar în bazinul superior al Bistriței au fost în diminuare și restrângere.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste mediile multianuale lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Lăpuș, Someșul Mic, Crişul Repede, Crişul Negru, Arieş, Caraș, Nera, Suceava, Moldova, bazinele superioare ale Someşului și Târnavelor, bazinul superior și mijlociu al Crișului Alb, pe cursurile superioare ale Mureșului, Trotuşului şi Prutului şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Moraviţa, Vedea, Bârlad, Bahlui, Jijia, pe cursul Ialomiţei, pe cursul superior al Tazlăului, pe cursul inferior al Bistriţei, pe afluenții Trotușului și Prutului, pe unii afluenți ai Jiului inferior (Coșuștea, Amaradia, Raznic), ai Oltului mijlociu şi inferior (Pârâul Nou, Cungrișoara, Mamu, Beica, Olteţ, Cerna) și ai Argeșului (Râul Doamnei, Argeşel, Cârcinov, Dâmbovnic).
Este în vigoare ATENŢIONAREA HIDROLOGICĂ Nr. 5 din 03.03.2020. 
În interval au fost emise două ATENȚIONĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 04.03.2020 – 05.03.2020 a fost  în creștere, având valoarea de 5300 m3/s, sub media  multianuală a  lunii  martie  (6700 m3/s).   
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creștere pe sectorul Gruia – Vadu Oii și relativ staționare pe sectorul Brăila – Tulcea.
 
    
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 05.03.2020 ora 07.00 – 06.03.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în creștere ca urmare a efectului combinat al precipitațiilor prognozate, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării, exceptând râurile din bazinele superioare ale Crasnei, Barcăului, Crișurilor, Someșului Mic, Arieșului, Begăi, Timișului, Bârzavei, Moraviței, Carașului, Nerei și Cernei, unde vor fi în scădere și râurile din bazinul hidrografic Vedea, cele din Dobrogea, bazinele mijlocii și inferioare ale Argeșului, Ialomiței, bazinele inferioare ale Oltului (aval de acumularea Ionești), Bârladului și Jijiei și cursul Prutului, unde vor fi relativ staționare.
Creșteri mai însemnate de niveluri și debite, cu situarea nivelurilor în jurul COTELOR DE ATENȚIE, ca urmare a propagării viiturilor formate anterior, se vor înregistra pe cursurile inferioare ale Begăi, Bârzavei, Carașului și Nerei.
Formațiunile de gheață (gheață la maluri şi izolat pod de gheaţă) existente izolat doar în bazinul superior al Bistriței vor fi în diminuare, restrângere şi eliminare.
Se menţine în vigoare ATENŢIONAREA HIDROLOGICĂ Nr. 5 din 03.03.2020 până la ora 9:00.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creștere (5600 m3/s).
În aval de Porţile de Fier, debitele vor fi în creștere pe sectorul Gruia – Isaccea și relativ staţionare la Tulcea.