Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 05.03.2018 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 05.03.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost relativ staţionare, exceptând râurile din bazinele inferioare ale Someșului, Crasnei, Crișului Negru, Crișului Alb, Mureșului, Begăi, Timișului și Bârzavei și râurile din bazinele mijlocii și inferioare ale Jiului, Oltului, Vedei și Argeșului, unde au fost în creștere prin propagare.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, nǎboi, pod de gheaţă) prezente pe majoritatea râurilor (cu excepția unor râuri din Crișana și Banat) s-au menținut fără modificări importante.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe Bârzava, în bazinele inferioare ale Timișului și Argeșului și pe râurile din Dobrogea și mai mici (10-20% din normalele lunare) pe majoritatea râurilor din bazinele Jijia și Bârlad.
Se situează la COTA DE ATENŢIE râul Urlui la staţia hidrometricǎ Furculeşti (150)- jud.TR.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 04.03.2018 – 05.03.2018 a fost în scădere, având  valoarea de 5400 m3/s, sub media  multianuală  a  lunii  martie  (6700 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 05.03.2018 – 06.03.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi relativ staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Barcău, Crișuri, Bega, Timiș, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, bazinele inferioare ale Someșului și Mureșului, bazinele mijlocii și inferioare ale Jiului, Oltului, Vedei, Argeșului și râurile din Dobrogea, unde vor fi în creștere ușoară datorită cedării apei din stratul de zăpadă și propagării.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, nǎboi, pod de gheaţă) prezente pe majoritatea râurilor (cu excepția unor râuri din Crișana și Banat) vor fi în ușoară diminuare și restrângere pe râurile din vestul și sudul țării și se vor menține fără modificări importante pe celelalte râuri.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENŢIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creştere (5500 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi staţionare la Gruia şi în scădere pe sectorul Calafat – Tulcea.