Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 05.02.2020 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 04.02.2020 ora 07.00 – 05.02.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în creștere datorită efectului combinat al precipitațiilor căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă, evoluției formațiunilor de gheață și propagării, exceptând râurile din bazinul Vedei, cele din bazinele mijlocii şi inferioare ale Jiului, Oltului, Argeşului, Ialomiţei, Prutului şi pe cele din Dobrogea, unde au fost relativ staţionare.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, pod de gheață) prezente în bazinele hidrografice: Someș, Mureș, Buzău, Suceava, Trotuş, în bazinul superior și mijlociu al Bistriței (afluent al Siretului), bazinul superior şi mijlociu al Oltului și pe unii afluenți din bazinele Bârladului și Prutului au fost în diminuare, restrângere și eliminare.
Predomină podul de gheață în bazinul superior al Bistriței.
Curg sloiuri pe Bistriţa la s.h. Frumosu.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari pe râurile din bazinele: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Crişul Negru, Crişul Repede, Arieş, Trotuş, în bazinele superioare ale Mureşului, Târnavelor, Timişului, Caraşului, Nerei, Oltului, Sucevei, Moldovei, Bistriţei şi Buzăului, pe cursul superior al Jiului, pe afluenţii Mureşului şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Barcău, Moravița, Vedea, Bârlad, Jijia, pe unii afluenți ai Jiului inferior (Coșuștea, Amaradia), ai Oltului  (Homorod, Hârtibaciu, Cungrişoara, Mamu, Beica, Olteţ) și ai Argeșului (Râul Doamnei și Neajlov).
 
Se situează peste COTELE DE ATENŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Tur – Călineşti Oaş (350+42)-jud.SM, Talna – Păşunea Mare (270)-jud.SM, Briheni – Suştiu (175+2)-jud.BH şi Valea Roşie – Pocola (250+5)-jud.B. 
 
În interval s-au situat peste COTELE DE ATENŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Crişul Negru  – Tinca (350+20)-jud.BH şi Arieş – Scărişoara (120+15)-jud.AB.
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 3 din 04.02.2012.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 04.02.2020 – 05.02.2020 a fost în creștere, având valoarea de 3100 m3/s, sub media multianuală a lunii februarie (5300 m3/s).   
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creştere pe sectorul Gruia – Oltenița, staționare la Călărași și în scădere pe sectorul Cernavodă – Tulcea.
 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 05.02.2020 ora 07.00 – 06.02.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în creștere datorită efectului combinat al precipitațiilor lichide în curs, celor prognozate, cedării apei din stratul de zăpadă, evoluției formațiunilor de gheață și propagării, exceptând râurile din bazinul Vedei, cursul mijlociu şi inferior al Prutului, cursurile inferioare ale Jiului, Oltului, Argeşului, Ialomiţei şi pe cele din Dobrogea, unde vor fi relativ staţionare.
Sunt posibile scurgeri pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu efecte de inundaţii locale, creşteri de debite şi niveluri cu depăşiri ale COTELOR DE APĂRARE, pe unele râuri din jumătatea de vest a țării, ca urmare a precipitaţiilor înregistrate anterior, celor prognozate, cedării apei din stratul de zăpadă şi evoluţiei formaţiunilor de gheaţă.
Formațiunile de gheață (gheață la maluri, pod de gheață) existente vor fi în diminuare, restrângere și eliminare.   
Se menţine în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 3 din 04.02.2012.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creștere (3200 m3/s).
În aval de Porţile de Fier, debitele vor fi în creştere pe sectorul Gruia – Cernavodă şi în scădere pe sectorul Hârşova – Tulcea.