Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 05.02.2019 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
04.02.2019 ora 07.00 – 05.02.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în creştere ca efect combinat al cedării apei din stratul de zăpadă, evoluției formațiunilor de gheață şi propagării, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Barcău, Bârzava, Vedea, cele din bazinele mijlocii şi inferioare ale Jiului, Oltului, Argeşului şi Ialomitei, cursul superior şi mijlociu al Prutului şi râurile din Dobrogea unde au fost relativ staţionare. 
Creşteri mai însemnate de niveluri şi debite, datorită propagării, se vor înregistra pe cursurile mijlocii şi inferioare ale ale Crişului Alb şi Crişului Negru, unde s-au înregistrat depăşiri ale COTELOR DE ATENŢIE, iar pe râul Tur – aval acumularea Călineşti (sector îndiguit) s-au menţinut depăşite COTELE DE APĂRARE datorită deversărilor controlate din acumularea Călineşti.
Se situează peste:
– COTA DE INUNDAȚIE răul Tur la s.h Micula (310+56)-jud.SM,  
-COTELE DE ATENŢIE râurile la stațiile hidrometrice: Tur – Călineşti  Oaş (350+45)-jud.SM, Tur – Turulung (360+54)-jud.SM (sector îndiguit)- datorită deversărilor controlate din acumularea Călineşti,  Crișul Alb – Vața de Jos (350+40)-jud. HD, Crişul Alb – Gurahonţ (150+14)-jud.AR şi Miletin – Şipote (150+21)-jud.IS. 
Debitele se situează în general la valori peste mediile multianuale lunare , mai mici (30-90% din valorile multianuale lunare) pe râurile din bazinele: Bârlad, Prut, pe cursurile superioare ale Mureşului şi Siretului și pe cursul inferior al Trotușului. 
Formațiunile de gheață (gheaţă la mal, pod de gheaţă și sloiuri) existente pe râurile din Moldova, în bazinul superior al Mureșului și izolat în bazinul superior și mijlociu al Oltului și în Maramureș au fost în diminuare și restrângere.  Predomină gheaţa la maluri, podurile de gheaţă fiind prezente pe cursurile superioare ale Siretului, Bistriţei, Prutului şi Jijiei şi pe unele râuri mici din bazinul Bârladului şi Prutului inferior.
Curg sloiuri pe râurile la staţiile hidrometrice: Prut-Oancea şi Başeu-Ştefaneşti
Amonte de baraj ac. Izvoru Muntelui, pe râul Bistrița, jud. Neamț, fenomenele de iarnă se manifestă pe o lungime totală de 3,9 km. Râul prezintă aglomerări de ghețuri cu grosimi cuprinse între 0,10 – 1,50 m de la viaduct Poiana Largului până amonte 0,5 km comuna Poiana Teiului, pe o lungime de 3,9 km. Tronsonul  prezintă ochiuri şi canal dezgheţat cu lăţimi de la 0.8 pana la curs liber.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 04.02 – 05.02.2019 a fost în creştere, având valoarea de 5200 m3/s, sub media multianuală a lunii februarie (5300 m3/s). 
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creștere.
 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
05.02.2019 ora 07.00 – 06.02.2019 ora 07.00
 
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în creştere datorită efectului combinat al cedării apei din stratul de zăpadă, precipitaţiilor lichide slabe cantitativ prognozate, evoluției formațiunilor de gheață şi propagării, exceptând  râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Someșul Mare, Someşul Mic, Crasna, Barcău şi cele din bazinele superioare ale râurilor: Crișuri, Mureș, Olt, Bega, Timiș, Bârzava, Caraș, Nera și Cerna, Buzău, cursul superior şi mijlociu al Prutului şi râurile din Dobrogea unde vor fi relativ staţionare.
Se vor menţine peste COTELE DE ATENŢIE, datorită propagării, râul Tur – aval acumularea Călineşti (sector îndiguit) datorită deversărilor controlate din acumularea Călineşti şi cursurile inferioare ale Crişului Alb şi Crişului Negru.
Formaţiunile de gheaţă vor fi în diminuare şi restrângere.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creştere (5800 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în creştere.