Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 05.02.2018 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 05.02.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general în creștere datorită precipitațiilor căzute în interval şi propagării pe râurile din Dobrogea şi numai prin propagare pe cursurile mijlocii şi inferioare ale râurilor mari. Pe celelalte râuri debitele au fost în scădere, exceptând râurile din bazinele Bârladului şi Prutului unde au fost  relativ staţionare.
Creșteri mai însemnate de niveluri și debite, datorită propagării, s-au înregistrat pe cursurile inferioare ale râurilor mari din Maramureș și Crișana, cu depășiri ale COTELOR DE ATENŢIE  pe cursurile inferioare ale Turului, Crasnei, Barcăului  și Crișului Alb.
Se situează peste COTELE DE ATENŢIE râurile la stațiile hidrometrice: Tur- Călineşti Oaş (350+26)-jud.SM, Tur-Turulung (360+33)-jud.SM, Crasna-Domăneşti (400+50)-jud.SM. 
Debitele se situează la valori peste mediile multianuale lunare pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Crasna, Barcău, Crişuri, Arieş, Bega, Timiş, Siret,  Argeş, în bazinele superioare ale Mureşului, Târnavelor, Caraşului, Nerei, Cernei, în bazinele superioare şi mijlocii ale Jiului, Oltului şi Ialomiţei şi pe unii afluenţi ai Mureşului inferior. Pe celelalte râuri debitele au valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, pod de gheaţă) prezente pe râurile din centrul și estul țării au fost  în uşoară diminuare.
Este în vigoare ATENŢIONAREA HIDROLOGICĂ nr.2 din 04.02.2018.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 04.02.2018 – 05.02.2018 a fost staţionar,  având  valoarea  de  6200  m3/s, peste  media  multianuală  a  lunii ianuarie (4950 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere  pe sectoarele Gruia – Calafat şi Olteniţa –Tulcea și în creștere pe sectorul Bechet – Giurgiu.
 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 05.02.2018 – 06.02.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general în scădere, exceptând cursurile mijlocii şi inferioare ale râurilor mari unde vor fi în creştere prin propagare, iar pe cursul Siretului şi pe râurile din bazinele Bârladului şi Prutului debitele vor fi relativ staţionare.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, pod de gheaţă) prezente pe râurile din centrul și estul țării vor fi în uşoară intensificare pe râurile mici din zona de munte.
Se menține în vigoare ATENŢIONAREA HIDROLOGICĂ nr.2 din 04.02.2018 până la ora 09.00.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creştere  (6300 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere pe sectoarele Gruia – Calafat și Hârşova – Tulcea și în creștere pe sectorul Bechet – Cernavodă.