Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 04.09.2020 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
03.09.2020 ora 07.00 – 04.09.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost relativ staţionare, exceptând râurile din bazinele superioare ale Mureşului, Târnavelor, Argeşului, Dâmboviţei, bazinele superioare şi mijlocii ale Oltului, Ialomiţei, Buzăului, Rm. Sărat, Putnei, Trotuşului, Bistriţei, Moldovei, Suceavei şi cursul superior al Prutului unde au fost în creştere datorită precipitaţiilor căzute ȋn interval şi propagării.
Scurgeri pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide cu efecte de inundaţii locale şi creşteri de niveluri şi debite datorită precipitațiilor căzute în interval sub formă de aversă şi cu caracter torenţial, mai însemnate cantitativ, s-au mai înregistrat și pe unele râuri mici din zonele de deal și munte din centrul  și nord-estul ţării.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-80% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul normalelor lunare) pe Someşul Mic, Arieş, Moraviţa, Cibin şi pe cursurile superioare ale Caraşului şi Trotuşului şi mai mici (sub 30%) pe râurile din bazinele hidrografice: Rm.Sărat, Bârlad, Jijia şi pe unii afluenti ai  Argeşului  superior  (Arefu, Vâlsan,  Râul Doamnei).
Este în vigoare ATENŢIONAREA HIDROLOGICĂ nr. 52 din 03.09.2020.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 03.09 – 04.09.2020 a fost în  creştere, având   valoarea   de  3200  m3/s,  sub  media  multianuală a lunii septembrie       (3800 m3/s).   
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creştere la Gruia şi în scădere pe sectorul Calafat – Tulcea.
 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
04.09.2020 ora 07.00 – 05.09.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vedea, Argeş, Ialomiţa, Buzău, Rm.Sărat, Putna, Trotuş, cursul superior şi mijlociu al Oltului, cursul superior al Prutului şi râurile din Dobrogea unde vor fi în creştere datorită precipitaţiilor prognozate şi propagării.
Sunt posibile scurgeri pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide cu efecte de inundaţii locale şi creşteri de niveluri şi debite datorită precipitațiilor prognozate, sub formă de aversă şi cu caracter torenţial, mai însemnate cantitativ, pe unele râuri mici din zonele de deal și munte din centrul şi sud-estul ţării.
Se menţine în vigoare ATENŢIONAREA HIDROLOGICĂ nr. 52 din 03.09.2020.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creştere (3400 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în creştere pe sectorul Gruia – Calafat, staţionare la Bechet şi în scădere pe sectorul Corabia – Tulcea.